Понеделник, 04 Март 2024 г.

Февруари и плащанията, които фермерите чакат

От Агри.БГ в началото на всеки месец събират на едно място важните срокове за плащания и кандидатствания, които фермерите не бива да пропускат.

За съжаление, от Министерството на земеделието и ДФЗ продължават традицията с всяка изминала година да публикуват все по-късно Индикативния график за директните плащания до края на кампанията. За сравнение през 2022 г. графикът стана публично достояние на 24 януари, а през 2021 г. – още на 6 януари.

Пчелари и преработватели все още чакат прием по извънредната подмярка 22.1 заради войната в Украйна.
Животновъди пък настояват за de minimis през февруари заради високата инфлация и отваряне на нов прием за извънредно подпомагане през март.

Миналата година вторият транш по помощта беше преведен на 27 януари.

За Кампания 2022 обаче правим следното уточнение. На 15 ноември миналата година финансовата подкрепа бе изплатена за първи път на 100% на допустимите за подпомагане животни. За едно допустимо за подпомагане животно говедовъдите получиха по 192,57 лв., а биволовъдите – по 337 лв. Утвърденият бюджет за Кампания 2022 е 32 064 360 лв.

Миналата година вторият транш по схемата беше по сметките на стопаните на 27 януари. За Кампания 2022 утвърденият бюджет по схемата е малко над 21 млн. лв., като помощта бе разплатена на 100% на 11 ноември миналата година на 5 087 животновъди. Ставката за едно допустимо за подпомагане животно бе 41,07 лв.

Мярка 10 "Агроекология и климат" с направленията с животни

В индикативния график миналата година беше записано, че първите плащания по агроекологичната мярка идват след 20 февруари. За съжаление, помощта за пасторализъм и опазване на застрашени местни породи дойде на 9 март 2022 г., когато ДФЗ разпредели близо 28 млн. лв. между 1 985 стопани.

Втори транш за намаления акциз върху газьола

Миналата година ДФЗ преведе втория транш по схемата за Кампания 2021 още на 19 януари. Първият транш за Кампания 2022 дойде на 16 ноември, когато близо 90 млн. лв. бяха разпределени между 13 602 земеделски стопани. Изплатените средства бяха 90,5% от одобрения размер на държавната помощ за всички кандидати. Останалата част ще бъде изплатена на фермерите с втори транш в началото на 2023 г., обещаха тогава от Фондът.

Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци


До 8 февруари производителите на картофи, лук и чесън, кандидатствали за обвързано подпомагане, доказват реализация. Документи се приемат в отделите "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" в областните дирекции на ДФЗ. Документите за реализирана продукция следва да са издадени в периода от 1 февруари 2022 г. до 31 януари 2023 г.

Информационна кампания за новите правила на подпомагане

От 6 до 16 февруари експерти на Министерството на земеделието тръгват из страната, за да разясняват на земеделските производители как ще се прилагат интервенциите за подпомагане за следващите пет години. Предвидени са 9 срещи, като датите са ясни, но не и местата все още.

Данъчна кампания 2023


От 10 януари земеделските стопани, които плащат данъци като физически лица, могат да подават декларациите си за доход по електронен път, по пощата и в офисите на НАП. Фирмите и едноличните търговци декларират данъците си от 1 март, а до края на март тече 5% отстъпка. Крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа е 2 май.

Пререгистрация

Продължава пререгистрацията на земеделски стопани за стопанската 2022/23 година. Производителите или упълномощени от тях лица представят актуална информация за дейността си чрез попълване на анкетна карта с анкетни формуляри.

Крайният срок е обвързан с последната дата за подаване на заявленията за Кампания 2023. Регистрация на нови земеделски производители се прави през цялата година.

Facebook коментари