Неделя, 03 Юли 2022 г.

Седми преглед на паднали рога от благороден елен във "Воден-Ири Хисар

Седмият преглед на паднали рога от благороден елен във "Воден-Ири Хисар" събра повече от 400 души

Мероприятието бе уважено от заместник – министъра на земеделието - инж. Валентин Чамбов, председателя на парламентарната комисия по земеделие, храни и гори – г-н Пламен Абровски, и и. д. изпълнителния директор на ИАГ – инж. Филип Ковашки

Седмият преглед-изложение на паднали рога от благороден елен събра повече от 400 души в двора на Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар". Традиционно в изложението бяха представени паднали рога от благороден елен от ловни стопанства от състава на Северноцетрално държавно предприятие (СЦДП), както и други горски и ловни стопанства в страната.

Заместник – министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов, председателят на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите, г-н Пламен Абровски и директорът на Северноцентрално държавно предприятие, в чиито териториален обхват е ДЛС "Воден – Ири Хисар", поздравиха всички присъстващи на събитието. В своето обръщение директорът на СЦДП, инж. Цветелин Миланов подчерта, че прегледът на трофейните качества чрез паднали рога е пионерно мероприятие за България, което вече се утвърждава като традиция в последните години. Подобен тип преглед носи много ценна информация за ловните стопани. По падналите рога може да бъде направена достоверна оценка и модел за развитието и заложбите на еленовите трофеи, както и да се определят различните фази в живота на този вид дивеч и качеството на еленовата популация. По думите на инж. Миланов, грижите, които се полагат за благородния елен дават резултат и популациите подобряват своето качество. Доказателство за това са добитите през изминалата година, в обхвата на ръководеното от него Северноцентрално държавно предприятие, четири капитални трофея, отличени със златни медали. Инж. Миланов поздрави екипа на "Воден-Ири Хисар" и директора на стопанството инж. Кирил Колев, за това, че през 2021 г. най-високо оценен е бил именно трофеят, добит в това стопанство.

Мероприятието бе уважено лично от заместник-министъра на земеделието инж. Валентин Чамбов, който поздрави домакините от името на министъра на земеделието и декларира подкрепа към подобен вид специализирани изложения: "Имате пълната подкрепа на Министерство на земеделието, така че ние ще направим всичко, което е по силите ни това събитие освен да остане трайно в календара на ловните мероприятия, провеждани в България, също и да бъде популяризирано повече." Подкрепа изрази и председателят на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите – г-н Пламен Абровски, който поздрави домакините и заяви, че "днешното изложение е повод за радост и е поглед в бъдещето, защото показва какво е отгледало ловното ни стопанство и какво ще намерим на есен."

Facebook коментари