Вторник, 30 Ноември 2021 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 1 март 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 технолог, моделиране и конструиране на облекло, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло/
10 шивачи, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло/
2 готвачи, средно образование
1 работник в кухня, средно образование
4 сервитьори, средно образование
5 военнослужещи, войник, средно образование
2 шивачи, средно образование
1 счетоводител, средно образование, спец. "Икономика"
2 пекари, средно образование
1 работник, кухня, средно образование
1 касиер, средно образование
1 медицинска сестра, полувисше, спец. "Здравни грижи"
20 лекари, висше образование, спец. "Медицина"
1 магистър-фармацевт, висше образование, спец. "Фармация"
2 рентгенови лаборанти, висше образование, спец. "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
20 медицински сестри, висше образование здравни грижи
2 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия, настройчик на МОМ с ЦПУ
1 заварчик, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия
1 обслужващ, бензиностанция/газостанция, средно образование
1 майстор, производство на хлебни изделия, основно/ средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия, основно образование


*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа
1 фактурист, обучение по средно образование

- За стажуване
1 юрисконсулт, висше образование- магистър " Право"
1 счетоводител, висше образование -Счетоводство и контрол, Финанси
1 системен администратор, висше образование -Компютърни науки
1 младши експерт, висше образование- Аграрна икономика, Ветеринарна медицина, Растителна защита
1 младши експерт, висше образование- Аграрна икономика, Ветеринарна медицина, Растителна защита,
място на работа с. Кайнарджа
1 младши експерт, висше образование -Аграрна икономика, Ветеринарна медицина, Растителна защита,
място на работа с. Ситово




**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб", на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 помощник-готвач, средно образование, професионален опит
3 организатори производство, средно образование
1 електромеханик, средно образование
1 касиер, средно образование
1 куриер, средно образование, кат. В, умения за работа с компютър
1 работник, зареждане на рафтове, средно образование, кат. В
11 общи работници в промишлеността, основно/ средно образование
3 продавач–консултанти, средно образование


Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 психолог, висше образование, спец. "Психология"
6 шофьори на тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ"
2 машинисти на булдозер, основно обр., правоспособност за управление
1 готвач, 5 години опит- турска кухня
4 шивачки, основно образование
1 стоковед, средно образование
1 деловодител, средно образование
1 майстор производство на хлебни изделия, средно образование
1 общ работник, основно образование
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
7 медицински сестри, висше образование


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 машинен оператор, банциг, няма изискване за заемане
1 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия, основно образование, двусменен режим на работа
1 готвач ,средно образование, професионален опит – 1 год.
6 лекари ЦСМП, висше образование, спец. "Медицина"
2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, средно образование, трисменен режим на работа



***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари