Вторник, 30 Ноември 2021 г.

Отворени са офертите за проектиране при ремонта на 24 км третокласни пътища в област Силистра

Отворени са офертите в обществената поръчка за избор на изпълнители за изработването на технически проекти, по които след това ще се ремонтират 24,2 км третокласни пътища в област Силистра. Ще се подготвят проекти за рехабилитацията на 17,2 км от третокласния път III-207 Честименско –Алеково – Алфатар и на 7 км от път III-7001 Алфатар – Войново.

Обществената поръчка е в две обособени позиции.

Обособена позиция №1 е за изготвяне на технически проект за рехабилитацията на 17,2 км от третокласния път III-207 Честименско – Алеково – Алфатар /от км 63+857 до км 81+057/. Участъкът започва два километра след Честименско, преминава през Алеково и обхваща ул. "Александър Стамболийски" в гр. Алфатар до кръстовището с път III-7001 Алфатар – Войново. Отсечката свързва общинските центрове Алфатар и Тервел, и областите Силистра и Добрич.

Отворени са 8 оферти. Те са на:

ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД;
ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД;
ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД;
ПЪТПРОЕКТ ЕООД;
ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД;
Инфра про консулт ООД;
ВИА-ПЛАН ЕООД;
ИЛИЯ БУРДА ЕООД.

Обособена позиция 2 е за изготвяне на технически проект на рехабилитацията на 7 км от път III-7001 (о.п. Силистра – о.п. Дулово) – Алфатар – Войново – Кайнарджа – Краново – Капитан Димитрово – Коритен от км 0+000 до км 7+000, дължина 7 км.

Седем са отворените оферти. Те са на:
ИНЖРОУД ЕООД;
АЛВЕ КОНСУЛТ ЕООД;
ДММ - ДИЗАЙН ЕООД;
ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД;
ДЗЗД "Трансконсулт Група-22" (с участници ТРАНСКОНСУЛТ - ГРУПА ЕАД, ТРАНСКОНСУЛТ-22 ЕООД);
Обединение "Път 7001 – 2021" (с участници ВИА-ПЛАН ЕООД, ЕКИП 2000 - КОТОВ С-ИЕ СД) ;
ФРИБУЛ ООД.

Участъкът започва в гр. Алфатар от кръстовището с ул. "Александър Стамболийски" /път III-207/, продължава извън града в посока с. Войново и завършва на 700 м преди кръстовището за с. Васил Левски, където е началото на ремонтираната наскоро отсечка от пътя. През последните три години /от 2018 г. до 2020 г./ са основно обновени 3 участъка от път III-7001 с обща дължина 29 км. Ремонтираното трасе започва преди кръстовището за с. Васил Левски, преминава през с. Войново и с. Кайнарджа и завършва след с. Краново. Третокласният път III-7001 Алфатар – Кайнарджа – Краново е основна пътна връзка за ГКПП "Кайнарджа" и свързва първокласния път I-7 Силистра – Алфатар – Шумен с второкласния път II-71 Добрич-Силистра. Целта на поръчката е да се изготви проект за ремонт, за да бъде изцяло обновено трасето между Кайнарджа и Алфатар.

Facebook коментари