Сряда, 20 Януари 2021 г.

92% от учениците в област Силистра се обучават от разстояние в електронна среда

По последни актуализирани данни от директорите на училища, в обучение от разстояние в електронна среда в област Силистра са включени 8805 ученици от І до ХІІ клас. Те представляват 92 % от броя на учениците в началото на учебната година. За това съобщи Габриела Миткова Николова - Началник на РУО - Силистра.

Очаквано най- висок и ефективен е обхватът на учениците в гимназиален етап. Към момента училищата са подали общо само 98 ученици в гимназиален етап, които не могат да се включат поради липса на устройство. В начален и прогимназиален етап този брой е по-висок. На тези ученици се предоставят материали на хартиен носител и се предвиждат по – интензивни компенсиращи дейности впоследствие.

Учениците работят предимно с лични/ семейни устройства. Училищата са предоставили 309 устройства на ученици от всички етапи, които не разполагат с лични. Продължава изпълнението на договори на училищата за доставки на устройства, които ще продължат и през януари.

Към момента 3 училища са взели решение за използване на част от допълнителните дни включени в учебното време, през които не се провеждат учебни занятия, а различни занимателни и подпомагащи дейности и проекти с учениците. Това са основните училища в селата Добротица, Калипетрово и Чернолик. Това важи за 140 ученици от 14 паралелки за различни дати.

Facebook коментари