Петък, 26 Февруари 2021 г.

Нерегламентирано заустване на отпадъчни води от преработката на масла и нефтепродукти установи извънредна проверка в Силистра

Нерегламентирана точка на заустване на отпадъчни води е констатирано при съвместна контролна проверка на РИОСВ - Русе и "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра в промишлената зона на града.

Проверката е извършена по жалба и сигнали на жители на Силистра за неприятни миризми на петролни продукти във вечерните часове. На място е проверена площадковата канализация и пречиствателните съоръжения на инсталация за оползотворяване на отпадъчни нефтопродукти и отработени масла с оператор "Емакс" ООД.

След обследване с оцветител е установено несъответствие на точката на заустване, записана в комплексното разрешително на дружеството и в договора с "Водоснабдяване и канализация" ООД.

В момента на проверката не е констатиран поток отпадъчни води в нерегламентирания канал.
На "Емакс" ООД е дадено предписание в срок до седмица да преустанови отвеждането на отпадъчни води в този канал. Предстои последващ контрол за изпълнението на това предписание.

снимката е юлюстративна

Facebook коментари