Петък, 01 Юли 2022 г.

Най-скъпа земеделската земя в Алфатар, а най-високи ренти плащат в Дулово и Главиница

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Силистра достига 1 400 лв. за един декар, което нарежда областта на второ място в страната непосредствено след област Добрич (2 041 лв./дка) и преди област Варна (1 152 лв./дка), информират от местния клон на НСИ.

В сравнение с 2018 г. средната цена на един декар ниви в областта се увеличава с 1.5%.

През 2019 г. най-висока е цената на сделките с ниви в община Алфатар - 1 500 лв. за един декар, а най евтина в Тутракан - 1 333 лв. Най-голямо увеличение на цената на един декар ниви спрямо предходната година е отчетено в общините Силистра (13.5%.) с цена от 1 411 лв. и Дулово (12.0%) с цена от 1 358 лв..

В общините Главиница, Кайнарджа и Тутракан има намаление на цената на сделките със земеделска земя. Най-голямо е намалението в община Кайнарджа – с 11.8%.
През 2019 г. в област Силистра няма сключени сделки за постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища).

През 2019 г. средната цена на наем/аренда на един декар ниви в област Силистра е 79 лв., което нарежда областта на второ място в страната непосредствено след област Добрич (87 лв./дка) и преди област Разград (63 лв./дка). В сравнение с 2018 г. средната цена на наем/аренда на един декар ниви в областта се увеличава с 1.3%.

През 2019 г. най-висока е цената за наем/аренда на един декар ниви в общините Главиница и Дулово - по 84 лева за един декар, а най-ниска в Алфатр - по 73 лева за един декар.

Най-голямо увеличение на цената на наема/арендата на един декар ниви спрямо предходната година има в община Тутракан - с 6.8% с по 79 лева за един декар,, а в община Силистра има намаление с -5.1% с по 75 лева за един декар.

Средната цена за наем/аренда на 1 декар постоянно затревена площ през 2019 г. в област Силистра е 53 лв., и е с 32.5% по-висока спрямо предходната година.

Facebook коментари