Петък, 26 Февруари 2021 г.

Областният управител на Силистра Ивелин Статев и депутата Алтимир Адамов провериха дали в Каракуз се спазват мерките срещу АЧС

В област Силистра бе проведена междинна проверка на изпълнение на утвърдените мерки от МЗХГ и от Агенцията за безопасност на храните, вкл. и във връзка с влязлата в сила през м. май т.г. Инструкция за прилагане на мерки по надзора след констатиране на положителен случай на АЧС, предназначени за изпълнение от регионалните дирекции по горите, ловно-рибарските дружества и др. структури, участващи в решаването на проблема.

В проверката участваха народният представител Алтимир Адамов като член на парламентарната комисия по земеделие; областният управител Ивелин Статев като председател на Областна епизоотична комисия, провела напоследък три заседания по темата; инж. Цветелин Миланов –директор на Северноцентралното държавно предприятие със седалище град Габрово. От името на ДЛС "Каракуз" се включиха Пламен Куцаров и д-р Огнян Димитров – зам.-директори, и др., сред които и представители на ЛРД Дулово.
Проведен бе предварителен разговор със служители, имащи отношение към изпълнение на мерките, за да бъдат попълнени впечатленията за държавния ловно-стопански район. На място бяха посетени териториите около някои от 18-те бариери в зона "А" (отделно са загражденията с предупредителни табели в м. "Канагьол" – 8, и в Паисиево – 6).

Установено е, че няма следи от умрели животни, вкл. диви свине. Според събраната информация, няма подадени сигнали за подобни случаи на тел. 112, към който гражданите трябва да се обръщат при евентуални ситуации и наблюдения.

Стана ясно също, че на входа и на изхода на ДЛС всяко превозно средство и влизащ по работа човек преминава през санитарен контрол и пръскане с разтвор. На място бе установено, че в стопанството разполагат с достатъчно количества, от които се раздават за ползване на горските служители – за тях работата по проблема с АЧС е допълнително натоварване в период, когато тече маркиране на дървета, предназначени за огрев.

Посетен бе пунктът за първична обработка и съхранение на дивечово месо, където има специален фризер и други задължителни помещения. В състояние за надеждно ползване е изискуемата по закон бетонна яма, където се вкарват при нужда т.нар. странични животински продукти. Задължение на ДЛС, както и на другите подобни структури е всеки петък да подават информация за изпълнение на административните и теренните мерки. От ОБДХ Силистра бе изказано задоволство, че на територията на област Силистра до този момент няма регистрирано огнище на АЧС, като е посочена една от причините – положените усилия на всички институции през миналата година и досега.

Facebook коментари