Събота, 20 Юли 2024 г.

Кметът на община Силистра участва в международен форум

Д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра участва в деветото заседание на Коридор форум на Рейн-Дунав /Rhine-Danube Core Network Corridor Forum/, който се провежда от 8-ми декември 2016 г., в Брюксел, по покана на г-жа Карла Пейс- европейски координатор. По време на заседание на работната група по пристанища и IWW, д-р Найденов постави въпроса за пристанищната инфраструктура в Силистра, за развитието на речния коридор- съгласно Генералната дирекция за мобилност и транспорт. Той говори още за необходимостта и възможностите за изграждане на Дунав мост-3 при Силистра - Кълъраш.

Facebook коментари