Събота, 30 Септември 2023 г.

Известни са вече новите директори на училищата в областта

В област Силистра бяха обявени 10 места за директори на общински училища и 2 на извънучилищни звена. Местата бяха във всички 7 общини на областта.

Заявление подадоха 36 кандидати. При прегледа на документите до участие в конкурс бяха допуснати 34 като отговарящи на формалните условия.

В дена на теста един участник не се яви. От положилите теста 33-ма човека, 6 не преминаха определената от Министерството на образованието, младежта и науката бариера от 50 % от точките. Останалите 27 кандидати се явиха на интервюта.

За всички училища имаше повече от един кандидат.

В комисията участваха представител на общината, представител на министерството, юрист и двамата началници на отдели.

Само за едно училище - СОУ «Ю.Гагарин», конкурсът приключи без избор и до нов конкурс остава настоящият временно изпълняващ длъжността Искра Маркова.

Утвърдиха своите места временно изпълняващите директори в: с. Добротица (община Ситово) – Златан Вълчев, с. Черник (община Дулово) – Юксел Хамза, и Центъра за ученическо и техническо научно творчество в Силистра – Никола Неделчев

Нови директори ще има в: СОУ «Н. Вапцаров», Силистра – Бисерка Костова (досегашен директор в Айдемир), СОУ «Хр. Ботев», Тутракан – Дияна Станкова (досегашен директор на Общински детски комплекс – Тутракан), Общинско спортно училище «Дръстър», Силистра – Петър Цветков (преподавател по физическо възпитание и спорт в ЕГ), Общежитие «Младост», Силистра – Веселка Стефанова Неделчева, Началното училище в с. Алеково (община Алфатар) – Васил Маринов; основните училища в с. Листец (община Главиница) – Бахрие Рамис, с. Голеш (община Кайнарджа) – Елена Янкова (досегашен пом. директор в училището), с. Нова Черна (община Тутракан) – Венелин Димов Иванов.

Новите директори ще бъдат представени в училищата до две седмици.

Facebook коментари