Сряда, 29 Май 2024 г.

Областният управител на Силистра участва в заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група

Областният управител на Силистра Минчо Йорданов участва в заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група

Възможностите за развитие на биоземеделие в русенско бяха обсъдени на днешното заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група. Заседанието се проведе в Ценово, а след това последва и посещение на терен в "Агрола Фрутс" ООД в Новград. Срещата бе водена от заместник областния управител на Русе Георги Георгиев.

Припомняме, че от август месец тази година той пое председателството на комисията. "Селското стопанство е отрасъл със стратегическо значение както за региона, така за държавата, а производството на висококачествени екологични продукти постепенно заема все по-голям дял в този сектор. Това превръща биологичното земеделие в актуална тема и част от дневния ред на държавните политики в областта на производството на храни и същевременно поставя въпроса за необходимостта от повече инвестиции от подобен род", заяви Георгиев.

Той определи предприятието като пример не само за успешен бизнес и висока предприемаческа култура, но и за отговорността към обществото в условията на редица продоволствени предизвикателства. Също така заместник областният управител сподели, че има много неразрешени проблеми, като опазването на околната среда и борбата с промените в климата. Той посочи, че за тяхното разрешаване са налага обединяване на усилията и намиране на правилните подход и комбинации за постигане на ефективно и устойчиво земеделие, което да гарантира продоволствена сигурност и максимално високото ниво на удовлетвореност на потребителите.

"Това налага и задълбочаване на връзката между земеделие, бизнес и наука, което от своя страна превръща биологичното отглеждане на всякакъв вид култури и в индустрия на бъдещето. Не по-малко внимание трябва да отделяме и на завършения цикъл на производство, който в условията на динамично развиващата се среда, в която живеем, е сред основните предпоставки за спестяване на материален и времеви ресурс, а от там и до осигуряване на възможност за продажба на по-ниски цени на крайния потребител", каза Георги Георгиев.

Той посочи и необходимостта от обсъждане на възможностите за реализация на конкретни съвместни проекти в сферата на земеделието, които биха допринесли за засилване на икономическите връзки между България и Румъния. "Земеделието и особено екоземеделието имат сериозен експортен потенциал, който трябва да бъде използван, като ускорител на двустранните търговски взаимоотношения, а също и за излизането на нови стратегически пазари", подчерта Георгиев и обърна внимание, че в негово лице и в това на администрацията всеки подобен проект ще срещне подкрепа.

Заседанието бе организирано от Областна администрация – Русе, Община Ценово и Асоциация "Еврорегион Данубиус".

Facebook коментари