Понеделник, 15 Август 2022 г.

Общинският ръководител на ГЕРБ - Дулово проведе серия от срещи с местните възрастни хора

Общинският ръководител на ПП ГЕРБ – Дулово Тодор Тодоров посети пенсионерските клубове в града. Обсъдена бе политическата обстановка в общината и липсата на заинтересованост от настоящата общинска власт към проблемите вълнуващи възрастните хора. Най-често задаваните въпроси бяха свързани с ниските пенсии и тежката икономическа обстановка в страната, съществуването на местната болница, продажбата на общински земи, с изсичането на общинските гори.
На територията на града съществуват четири пенсионерски клуба с близо 150 души – "Втора младост" с 50 души, "Добруджа" – 40 души, "Клуб на инвалида"- 27 души, "Клуб на фронтоваците" с 23 души.
Повечето от възрастните хора са активни участници в дейността на местната струкутура на ГЕРБ- Старейшини. Съществува постоянен контакт между тях и местния ръководител на ГЕРБ Тодор Тодоров. От години са традиционни даренията от страна на ГЕРБ свързани с отоплението, отбелязване на празници от годишния календар, коледни и новогодишни тържества.

Facebook коментари