Понеделник, 25 Септември 2023 г.

Учредяват безвъзмездно право на ползване на два храм-параклиса в Община Силистра

Община Силистра иска съгласие от Общински съвет - Силистра за учредяване на безвъзмездно право на ползване на два храм-параклиса в селата Сърпово и Поп Кралево. Това решение трябва да бъде взето на 30 март, когато заседава местния парламент. Според докладната помещенията, които са преустроени в параклиси, не са необходими за нуждите на общината.

Предложенията за безвъзмездно ползване на помещенията е направено от църковните настоятелства при храм-параклис "Св. Иван Рилски" в с. Сърпово и "Св. Иван Рилски" в с. Поп Кралево. Предлага се да се сключат нови 10-годишни договори за безвъзмездно ползване на помещенията.

Два храм-параклиса имат голямо значение за местната общност. Решението на Общинския съвет да даде съгласие за безвъзмездно ползване на помещенията може да бъде от голяма полза за местните жители, които ще могат да използват тези помещения за религиозни цели.

Facebook коментари