Петък, 31 Март 2023 г.

Първо заседание за годината на местния парламент в Тутракан

Общинският съвет на Тутракан провежда днес редовно заседание, което е първо за годината.

Сесията ще започне с приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Ще бъдат приети решения за ползване на абонаментни карти на преференциални цени по утвърдените линии на градския и общинския транспорт от гражданите на възраст 65 и повече години, както и за кандидатстване на Община Тутракан с по процедура "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление".

Facebook коментари