Сряда, 10 Август 2022 г.

В Силистра се проведе среща на библиотечните работници и представители на местните власти и образователните институции

В новия Закон за предучилищното и училищното образование трябва да бъдат уредени статутът, финансирането и дейността на училищните библиотеки.
Това се казва в обръщение на Българската библиотечно-информационна асоциация по случай Шестата национална библиотечна седмица, която през тази година преминава под наслов "Библиотеките - партньор на образованието".
По данни на асоциацията сега в страната има само 1 465 училищни библиотеки, но голяма част от тях са без дейност. Заетите материали са осем на един читател.
За нуждата проблемите на училищните библиотеки да бъдат решени по-бързо може да се съди по факта, че 65 на сто от ползващите обществените библиотеки в страната са ученици и студенти.
Заедно с други документи обръщението днес бе връчено днес насреща на библиотечните работници и представители на местните власти и образователните институции в Силистра.
Според директорката на регионалната библиотека "Партений Павлович" в Силистра Лидия Димитрова вече има тенденция за възстановяване на закритите през последните двайсет години училищни библиотеки. Особено внимание се обръща и на библиотеката във филиала в Силистра на Русенския университет, която се утвърждава като център за научна информация.
Регионалната библиотека "Партений Павлович" в Силистра се посещава около 10 000 читатели.Само през миналата година те са се увеличили с близо 3000, а в обявения ден за безплатна регистрация в рамките на Националната библиотечна седмица са се регистрирали 250 души.
Библиотечното дело в Силистра има сто и четирийсет годишна история. Регионалната библиотека "Партений Павловиче е с фонд от над 300 000 единици. Всяка година той се обогатява с близо 3 000 заглавия.
В библиотеката се пази най-пълната колекция от периодични издания, излизали по време на румънската окупация на Южна Добруджа от 1913 до 1940 година. По проект "Историческа памет" този фонд е допълнен с още 33 издания, открити в румънските архиви.
Започна и дигитализация на периодичните издания.

Facebook коментари