Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

65 учители и 34 директори са номинирани в 10 категории за най-добър преподавател и мениджър на годината

"Мъдростта и посланията на поколенията" е мотото на традиционната срещата с изявени абитуриенти и педагози, която се провежда под патронажа на кмета на община Силистра инж. Иво Андонов в навечерието на 24 май.
Срещата обединява две традиционни прояви на признание – отличаване на най-добрите зрелостници от випуск 2011 и коктейл с номинираните учители и директори на учебни заведения в община Силистра. Училищната общност ще посрещне най-светлия празник заедно, получавайки признание за вложения труд, воля и вдъхновение.
Поканени са 69 изявени абитуриенти от Випуск 2011г. Природоматематическа гимназия "Св. Климент Охридски " – 11, Езикова гимназия "Пейо Яворов"- 12, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" – 10, Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров – 9, Професионална гимназия по производствени технологии "Евлоги Георгиев"- 5, Средно общообразователно училище "Никола Й. Вапцаров" – 6, Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев" -6, Професионална гимназия по лека промишленост "Пенчо Славейков" - 2, Общинско спортно училище "Дръстър" – 5, Професионална земеделска гимназия "Добруджа" – 2, Средно общообразователно училище "Юрий Гагарин" - 1.

И през тази година комисия, с председател г-жа Нели Стоилова – зам. кмет Дирекция "Хуманитарни дейности", ще избере измежду 65 номинирани учители осемте най-добри и от 34 директори на учебни заведения в община Силистра двама с изявени мениджърски качества. Номинациите за учители са в следните направления:
1. За постижения в педагогическата практика в предучилищната подготовка;

2. За постижения в педагогическата практика в началния етап на основното образование;

3. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област "Български език и литература и Чужди езици";

4. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област "Математика, информатика и информационни технологии";

5. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област "Обществени науки и гражданско образование";

6. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област "Природни науки и екология";

7. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област " Изкуства, бит и технологии и физическа култура и спорт";

8. За постижения в педагогическата практика в професионалното образование;

9. За най-успешен мениджмънт в предучилищната подготовка;

10. За най-успешен училищен мениджмънт.

Традиционната среща с училищната общност, организирана от община Силистра, дирекция "Хуманитарни дейности и отдел "Образование", под патронажа на кмета Иво Андонов, ще се състои на 20 май от 11.00 часа в Центъра за работа с деца.

Категориите и номинираните учители:

І. Предучилищна подготовка – 12 предложения
1 Мария Савова Пенчева ОДЗ " Мир" С. Айдемир
2 Стоянка Никова Тодорова ОДЗ " Мир" С. Айдемир
3 Цонка Стоянова Петрова ЦДГ" Здравец " с. Калипетрово
4 Иванка Панайотова Иванова -
Николова
ЦДГ "Роза" Силистра
5 Василка Кирилова Петрова ЦДГ "Роза" Силистра
6 Веселина Димитрова Дечева ЦДГ" Добруджа" Силистра
7 Стефка Димитрова Дончева ЦДГ "Ян Бибиян" Силистра
8 Жечка Петкова Райнова ЦДГ "Ян Бибиян" Силистра
9 Живка Георгиева Чернева ЦДГ "Иглика" Силистра
10 Иванка Костадинова Данкова ЦДГ "Иглика" Силистра
11 Росица Желязкова Алексиева ЦДГ "Радост" Силистра
12 Величка Антонова Стоянова ОДЗ "Нарцис" Силистра

ІІ. Начален етап на основното образование - 8 предложения
1 Валя Желязкова Йорданова ГПУ "С. Врачански" Силистра
2 Стефка Димитрова Стоянова СОУ "Н. Вапцаров" Силистра
3 Станка Жекова Драгнева СОУ "Ю. Гагарин" Силистра
4 Кина Митева Некова ОУ "Отец Паисий" Силистра
5 Веска Дончева Атанасова ОУ "Отец Паисий" Силистра
6 Руска Станчева Боранова ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Силистра
7 Нели Стоянова Любенова ОУ "Иван Вазов" Силистра
8 Елена Маринова Димитрова Ресурсен център Силистра

ІІІ. Културно-образователни области "Български език и Чужди езици"– 11 предложения
1 Кремена Владимирова Петкова
Английски език ПГС "П. Пенев" Силистра
2 Елисавета Иванова Атанасова
Английски език ПМГ "Св.Климент Охридски" Силистра
3 Лидия Станкова Петрова
Български език и литература СОУ "Н. Вапцаров" Силистра
4 Иванка Кръстева Андонова
Български език и литература
ПГСУАУ "Атанас Буров" Силистра
5 Сийка Панайотова Николова
Български език и литература
ОУ "Отец Паисий" Силистра
6 Боряна Николова Николова
Английски език ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Силистра
7 Магдалена Костадинова Атанасова
Френски език ЕГ "П. Яворов" Силистра
8 Анета Христова Атанасова
Английски език ЕГ "П. Яворов" Силистра
9 Валентина Великова Кулева
Български език и литература ОУ "Иван Вазов" Силистра
10 Дорина Железова Пейчева
Български език и литература ОСУ "Дръстър" Силистра
11 Гинка Кирчева Вандева
Английски език ОУ "Св.Климент Охридски" С. Иширково

ІV. Културно-образователна област "Математика, информатика и
информационни технологии" – 6 предложения
1 Анелия Людмилова Невска
Математика ПМГ "Св. Климент Охридски"Силистра
2 Гинка Георгиева Николова
Математика ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра
3 Ветка Георгиева Стаматова
Информатика и информационни технологии СОУ "Никола Вапцаров" Силистра
4 Славка Колева Димова
Математика ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Силистра
5 Иванка Жекова Петкова
Математика ЕГ "П. Яворов" Силистра
6 Христина Анастасова Иванова
Ръководител на компютърен кабинет
ОУ "Иван Вазов" Силистра

V. Културно-образователна област "Обществени науки и гражданско
образование" – 9 предложения
1 Тодор Николаев Тодоров
История и цивилизация
ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра
2 Мара Костова Драгнева
История и цивилизация
СОУ "Никола Вапцаров" Силистра
3 Елена Василева Къркова
История и цивилизация
ПГСУАУ " Атанас Буров" Силистра
4 Галина Панчева Димова
История и цивилизация
ОУ "Отец Паисий" Силистра
5 Керанка Димитрова Христова
История и цивилизация
ПЗГ "Добруджа" Силистра
6 Стоянка Димитрова Стоянова
История и цивилизация
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Силистра
7 Диана Тодорова Станева
Философия ЕГ "П. Яворов" Силистра
8 Александрия Николаева Петрова
Психолог Ресурсен център Силистра
9 Миглена Костадинова Петрова
Ресурсен учител Ресурсен център Силистра

VІ. Културно-образователна област "Природни науки и екология" -
5 предложения
1 Мария Стойчева Георгиева
Биология и здравнообразование
ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра
2 Иванка Христова Йонкова
Физика и астрномия ПГМТ "Вл. Комаров" Силистра
3 Станка Пенева Йовчева
Биология и здравно образование
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" С. Калипетрово
4 Евгения ЦветковаМитева
Физика и астрномия ПГСУАУ " Атанас Буров" Силистра
5 Румяна Илиева Атанасова
Химия и опазване на околната среда
ОУ "Иван Вазов" Силистра

VІІ. Културно-образователни области "Изкуства, Бит и технологии и
Физическа култура и спорт" – 6 предложения
1 Димитър Козманов Маринов
Физическа култура и спорт
СОУ "Никола Вапцаров" Силистра
2 Георги Кръстев Ташев
Физическа култура и спорт
ПГМТ "Вл. Комаров" Силистра
3 Симеон Иванов Колев
Спортна подготовка - футбол
ОСУ "Дръстър" Силистра
4 Стефан Борисов Стефанов
Спортна подготовка- джудо
ОСУ "Дръстър" Силистра
5 Илия Йорданов Недков
Треньор по лека атлетика
У С Ш Силистра
6 Вихрен Йорданов Иванов
Изобразително изкуство
Ц Р Д Силистра

VІІІ. Професионално образование и обучение – 8 предложения
1 Доню Стоянов Димитров
Професионална подготовка
ПГС " П. Пенев" Силистра
2 Виляна Василева Радева
Професионална подготовка
ПГЛП "П. Славейков" Силистра
3 Инж. Кремена Колева Иванова
Професионална подготовка
ПГЛП "П. Славейков" Силистра
4 Инж. Илиана Кънева Жекова
Професионална подготовка
ПГМТ "Вл. Комаров" Силистра
5 Диана Тодорова Илиева
Професионална подготовка
ПГСУАУ "Ат. Буров" Силистра
6 Гинка Николова Борисова
Професионална подготовка
ПЗГ "Добруджа" Силистра
7 Тодор Сивев Тодоров
Професионална подготовка
ПГПТ "Евл. Георгиев" Силистра
8 Инж. Ралица Михайлова Боянов
Професионална подготовка
ПГПТ "Евл. Георгиев" Силистра

Facebook коментари