Понеделник, 06 Февруари 2023 г.

Област Силистра е на първо място по въздействие в социална инициатива "Ти и Lidl за по-добър живот"

Лидл България публикува обновената карта на въздействието от най-голямата си социална инициатива "Ти и Lidl за по-добър живот". Тя показва разпределението на средствата, проектите и броя преки и непреки бенефициенти, достигнати в отделните области и региони на страната от 2017 година насам. За пет години в Северния централен регион компанията е подкрепила общо 11 граждански проекта с фонд от 99 642 лв. Броят на достигнати хора чрез финансираните проекти е 65 580.

Проектите са от общо 5 населени места от 4 области в тази част на страната: Русе, Силистра, Велико Търново и Габрово. В този регион, област Силистра е на първо място по въздействие с дял от 31 020 преки и непреки ползватели. На второ място се нарежда област Русе с 26 100 достигнати души, следвана от област Габрово, в която одобрените проекти са достигнали до 6 160 души.

Лидл България публикува тези резултати близо месец, след като компанията обяви новите одобрени за финансиране проекти за 2022 г. Сред вдъхновяващите проекти, които получиха финансиране по програмата в региона, е "Да се заровим в миналото" на Сдружение "Европейски инициативи без граници". За реализацията му ще бъде изградена детска експериментална лаборатория за археология в град Русе, в която децата от началните класове ще могат да се докоснат до вълнуващи археологически дейности, като освен да се забавляват, ще придобият нови знания и умения.

Друг любопитен проект е "Дигиталният кът - любимо място за учене и творчество", по идея на Сдружение "Училищно настоятелство при ОУ "Отец Паисий" - град Силистра (на снимката). Целта му е изграждане на специално пространство в училището, което да подпомогне учениците да развият своето креативно мислене чрез образователни дейности, бинарни уроци по роботика и английски език, както и визуално програмиране в часовете за допълнителна подготовка.

Дигиталният кът ще бъде изграден във фоайето и коридора на втория етаж на училището. Ще бъдат организирани гъвкави зони с леки и преместваеми мебели за практическа работа, дискусии и презентации. Зоните ще се използват от всички ученици, учители и гости както по време на учебните часове, така и през междучасията.

Третият финансиран проект в региона тази година - "Отговорни към живота на пътя", е от град Габрово и се реализира от Народно читалище "Просвета-1951г.- кв. Златари". По време на изпълнението му ще се проведат поредица от обучения за ученици и деца, които да формират тяхното по-отговорно поведение на пътя.

Всички тези граждански инициативи са само малка част от примерите за ефекта от програмата, които имат за цел да допринесат за по-пълноценния и качествен начин на живот в цяла България. Заедно с тазгодишните резултати за пет години инициативата е достигнала до над половин милион българи в страната или общо 550 191 души. През програмата Лидл България е подкрепила 119 граждански идеи, в 58 населени места от 25 области в страната, с общ фонд от 915 000 лв. Проектите са разпределени в три ключови сфери: образование, култура и историческо наследство и околна среда.

Facebook коментари