Събота, 02 Март 2024 г.

В Тутракан се реализира проект против тормоза в училище

Приключи вторият финален етап от проекта "Заeдно да спрем тормоза в училище", съвместна дейност на МКБППМН и СУ "Христо Ботев"-Тутракан, съобщават от общината.

Вяра Георгиева-психолог в училището въведе децата и родителите в сложната материя на човешките взаимоотношения и ги запозна с основните видове насилие в училище, с начините на неговото разпознаване, както и с ефективни действия за преустановяването му.

Проведени бяха родителски срещи - един голям ресурс – партньорството на родителите, бе ангажиран в достатъчна степен.

Тренингите с учениците от 5 до 8 клас имаха за цел да се развие толерантността между децата, като превенция на агресивното поведение.

Първият етап на проекта приключи през месец юни 2021г. и включваше конкурси за лого на мини календар за ученици 8-12 клас и за диплянка по темата с ученици 6-12 клас.

Facebook коментари