Събота, 20 Юли 2024 г.

Професионална гимназия в Силистра съчетава в два проекта екологията, фитнеса и образованието

В средата на м.юни в ПГПТ "Евлогий Георгиев" гр.Силистра, стартират дейностите по проект "School-екофитнес зона" на стойност 7483,75 лв., финансиран по Национална кампания на МОСВ и ПУДООС "Чиста околна среда – 2022 г." на тема: "Обичам природата и аз участвам".

Целта на проекта е изграждане на модели на поведение чрез формиране на знания, умения и отношения у учениците към природата и околната среда и повишаване на екологичната култура и качеството на подготовка чрез модернизиране на училищната среда и създаване на творчески личности, способни към саморазвитие и самореализация.

Идеята на проекта е оформянето на нестандартна екофитнес зона, като съчетание от класна стая на открито и зона за спорт с мултифункционални и адаптивни фитнес уреди с място за рекреация. Проектът предвижда етапно изпълнение на две зони – за спорт и мини екосистема в двора на гимназията с обща площ 65 кв. Дейностите по проекта трябва да приключат до 31.10.2022 г.

Успоредно с проекта по ПУДООС, започна и реализацията на проект по съвместната конкурсна сесия "Младежта срещу насилието и наркотиците" и "Младите за Силистра" 2022 с наименование "Иновативно и креативно учене". Неформалната група, изпълнител на проекта, е сформирана на доброволчески принцип и включва ученици от 8 и 11 клас. В различните етапи ще вземат участие и други ученици, както и преподаватели, родители и непедагогически персонал. Предвижда се поставяне на градински арки, оформящи входовете към кът за учене на открито, поставяне на метални системи за пълзящи растения, засаждане на растенията към арките и естетическо оформление на пространството за провеждане на занятия на открито. Предстои да бъде оформена една изключително комфортна и предразполагаща среда за възприемане на нови знания.

"През по-голямата част от историята човек е трябвало да се бори с природата, за да оцелее; през този век той започва да осъзнава, че за да оцелее, трябва да я защити".

Жак –Ив Кусто

Facebook коментари