Събота, 25 Юни 2022 г.

Над 50% са ваксинираните учители и под 5% учениците в Силистренско

По данни от Национален регистър за борба с Ковид 19, към 15 март 2022 г. средният за област Силистра процент на ВАКСИНИРАНИТЕ педагогически специалисти със завършен ваксинационен цикъл е 51, 5 %.

Общо със служителите с незавършен цикъл са 52, 9 %. Нарастването спрямо м. февруари е нищожно и е за сметка на завършване на ваксинационния цикъл на отделни лица. Няма нови ваксинирани.

За сметка на това закономерно нараства броят на преболедувалите учители. Към момента ПРЕБОЛЕДУВАЛИ от Ковид 19 до една година назад са 275. Разликата с последните данни от 07. 02. 22 г. е с 52- ма човека повече. Следва да се има предвид, че заболелите в последния месец са повече, тъй като в справката престават да фигурират лица, за които са минали 12 месеца от заболяването им.

ВАКСИНИРАНИТЕ ученици са 399 (с пълен и непълен цикъл) и се равняват на 4, 3 % от общия брой ученици в дневна форма.

При учениците също темповете на ваксинирането спряха и нараства броя на преболедувалите. Към 15. 03. ПРЕБОЛЕДУВАЛИТЕ ученици са 704 (7, 5 %), докато към 07. 02. бяха 547, а към 19. 01. – 189.

Най- висок е броят на ваксинираните ученици в ПМГ "Св. Кл. Охридски" и ЕГ "П. Яворов", Силистра.
В 4 училища в гр. Силистра вече 30 % от учениците са преболедували или ваксинирани – ПМГ "Св. Кл. Охридски", ЕГ "П. Яворов", ПЗГ "Добруджа" и ПГС "П. Пенев".

Прави впечатление, че в малки училища в по- изолирани населени места нито един ученик не е боледувал. Това са училищата в селата Проф. Иширково, Ст. Караджа, Варненци, Нова Черна, Паисиево, Правда, Поройно. Само по един болен от Ковид ученик е имало в училищата в селата Зафирово, Яребица и Секулово. Следва да се има предвид, че в някои случаи семействата не търсят лекарска помощ и заразяването остава медицински недокументирано.

От общо 44 училища 29 са с над 70 % общо ваксинирани и преболедували учители.

В интервала между 50 и 69 % ваксинирани и преболедували учители са 11 училища.

В останалите 4 училища ваксинираните и преболедували педагогически специалисти са между 33, 3 и 47, 6 %.
Данните показват ясно зависимост, че където ваксинираните са по- малък, броят на болните е по- висок.

Facebook коментари