Сряда, 17 Април 2024 г.

563-ма ученици в Силистренско имат валиден "зелен сертификат"

Към 6 януари 2022 г. средният за област Силистра процент на ваксинирани педагогически специалисти нарасна спрямо началото на декември 2021 г. от 48, 2 на 51, 6 % (540 с пълен и 23 човека с незавършен ваксинационен цикъл).

При непедагогическия персонал ваксинирани са 45, 8 % (168 с пълен и 2-ма човека с незавършен ваксинационен цикъл) и развитието е много слабо спрямо декември.

Ваксинираните ученици нараснаха от 261 на 323 (с пълен и непълен цикъл).

В област Силистра общо 563-ма ученици имат валиден "зелен сертификат". Преобладаващо са от община Силистра. Те не се подлагат на тестване.

Facebook коментари