Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Общинският съвет в Силистра отмени приетата наредба за насърчаването на раждаемостта

На вчерашната редовна сесия на местния парламент в Силистра първа точка от дневния ред бе връщането на Решение № 611 по Протокол № 26 / 30.09.2021 г., относно ДЗ с вх. № 1504: Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и/или осиновени деца и насърчаването на раждаемостта на територията на Община Силистра.

Припомняме, че областния управител Ели Тодорова върна докладната заради дискриминационно условие залегнало в наредбата.

От Съвета обясниха случилото се, че по стечение на обстоятелствата и технически трудности на последната онлайн сесия правилника не е трябвало да бъде гласуван, а само определена комисия, която да работи по нея.

В прегласуваното ново решение е останало само формирането на Комисия, която да работи по наредбата

Facebook коментари