Сряда, 08 Февруари 2023 г.

Д-р Мария Димитрова: Не беше планирано правилникът, върнат от областния управител, да бъде гласуван

Д-р Мария Димитрова, председател на ОбС- Силистра, даде интервю пред Общинско кабелно радио "Силистра" във връзка с внесена докладна за насърчаване на раждаемостта в общината и впоследствие върната от областния управител по незаконосъобразност.

Д-р Димитрова, кое Ви притесни след като докладната беше входирана?

"Групата общински съветници от БСП входираха докладна за сесията на 30.09.2021г., съгласно едномесечния законов срок за промяна на правилници и наредби. Става дума за Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени и за насърчаване раждаемостта на територията на общината. Докладната бе част от дневния ред за сесията на 30.09.2021г. Подчертавам, че такъв правилник ние нямаме, до сега, но имаме Правилник за подпомагане на инвитро процедури, за подпомагане по фонд "Здраве", за подпомагане на здравните работници в болницата, лекари и студенти по медицина ", каза д-р Мария Димитрова по повод върната докладна на групата съветници на БСП, касаеща именно съставянето на този нов правилник.

"Аз съм за такъв правилник, защото наистина има нужда тези хора да бъдат подпомогнати, но предложеният и внесен в Общинския съвет от групата на БСП документ, според мен, има поредица дискриминационни моменти и аз изразих мнението си още при входирането му.
Дискриминационните моменти се отнасят до това, че правилникът предвижда да бъдат отпускани помощи само на родители, които са със средно образование. Така на практика ние подпомагаме семействата с новородени и осиновени деца, не за това че са родители , а че са родители със завършено средно образование", сподели д-р Димитрова и допълни, че това съображение е било дискутирано в групите в местния парламент и се е стигнало до решение да бъде сформирана комисия.

"Всъщност идеята беше проектът на правилника да не се гласува на сесията, а да се сформира комисия, която да направи недискриминационните промени. Така или иначе, по стечение на обстоятелствата и технически трудности на последната сесия, която беше онлайн и на която аз не присъствах, правилникът е бил приет. След приемането му, като втора точка е прието и съставяне на комисия по промените в него. Това е и другата причина поради която, областният управител връща за преразглеждане правилника, а мотивите й са, че не може да бъде приет правилника, а след това да се определя комисия за работа по него.

"Групата на ПП ГЕРБ ще гласува правилника на следващото заседание на Общински съвет, но след предложени промени от страна комисията, защото сме убедени, че всеки документ касаещ гражданите на община Силистра трябва да е законосъобразен, да защитава техните интереси и да няма никакви дискриминационни елементи", подчерта председателят на Общинския съвет в Силистра д-р Мария Димитрова.

Facebook коментари