Петък, 26 Февруари 2021 г.

Големи ята водолюбиви птици са наблюдавани по време на среднозимното преброяване в "Сребърна"

Големи ята водолюбиви птици са наблюдавани по време на среднозимното им преброяване в "Сребърна", съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.

За поредна година резерватът "Сребърна" е една от важните точки за преброяването, което се прави в средата на януари и се координира от Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ и Изпълнителната агенция по околната среда /ИАОС/.

По време на преброяването експертите са наблюдавали струпвания на птици, голяма част от които традиционно обитават северните части на Европа и в този период на годината използват резервата и поречието на Дунав за хранителна база и място за нощувка. Такива са голямата белочела гъска и сивата гъска. Най-многобройните ята са отчетени от видовете лиски /водни кокошки/, голям корморан и ням лебед. Наблюдавани са също големи ята зеленоглави патици, сиви патици, каспийски чайки, патици - клопач, и други. Все още е рано за гнездовия период на къдроглавия пеликан, смятат специалистите. Но единични екземпляри периодично пребивават на територията на резервата.

Сега езерото "Сребърна" е покрито с тънка ледена покривка, но през деня, при покачване на температурите, се образуват големи локви. Нивото на водата при южния шлюз е 230 сантиметра.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици ще продължи утре в няколко точки по поречието на Дунав в Русенска област, се посочва в съобщението.

Facebook коментари