Понеделник, 04 Март 2024 г.

Такса смет ще се плаща спрямо количеството боклук

- Госпожо Чавдарова, начертахте мерки, с които общините ще се опитат да попълнят бюджетите си в кризата. Какво предвиждат те?

- Целта е до известна степен да се компенсира очертаващото се намаляване на държавните трансфери към общините при актуализацията на националния бюджет. Мерките могат да бъдат разделени в няколко групи. Първата от тях са мерки, които дават възможност за по-голяма гъвкавост при изразходване на парите от държавата. С решение на общинските съвети искаме да се преценява в коя област е най-наложително съкращаването на разходи и къде то може да се понесе по-леко.

- Т.е. искате общините сами да решават дали да икономисват разходи за образование или пък за здравеопазване?

- След като държавните трансфери ще бъдат намалени, ще трябва да се съкратят и разходите по тези дейности. Ние искаме възможност за преливане на средства между различните дейности. Например, ако съществува по-голяма потребност в една дейност, да се вземат пари от отделените средства за другата. Ако има икономии по перо "здравеопазване" например, те да бъдат прехвърлени за нуждите на образованието. Друга мярка, която ние искаме да се приеме, е отпадането на ограничението средствата от продажбата на общинска собственост да се изразходват само и единствено за изграждане и ремонт на централна и техническа инфраструктура. Ограничението бе прието тази година и наистина е логично тези приходи да са само за инвестиции. Но като не стигат другите пари за текущи разходи? Ясно е, че трябва да се даде възможност на местните органи да изразходват парите от продажба на собственост по приоритети. Ние настояваме с тези средства при необходимост да могат да се покриват и разходите по издръжка на социален патронаж, училища или пък детски градини. Третата група от мерки, които ще предложим, касае разработване на законови промени за подобряване на местните приходи.

- В кои закони?

- Например нормативните актове, които регламентират концесионните плащания. В момента те са 30% към общинския и 70 на сто - към държавния бюджет. Ние предлагаме да станат 50 на 50. Наистина това са дребни неща, които без особен дефект за републиканския бюджет, реалистично могат да доведат до събиране на допълнителен финансов ресурс за общините.

- Имате ли изчисления какви средства ще докарат в местните бюджети тези мерки?

- Имаме някакви данни, но не искаме да правим пълни разчети, преди да видим как ще се приемат мерките. Настояваме още масовото освобождаване на държавните институции от такси за услуги, които общините им извършват, да бъде прекратено. Трудно е да се правят безплатни услуги при свити бюджети. По същия начин искаме да бъдат премахнати освобождаванията от местен данък недвижими имоти по Закона за енергийната ефективност. Просто ние трябва да имаме някаква компенсация от държавата за приходите, които ще изгубим. Подготвяме и други предложения от този вид.

- По кои пера е основният недостиг на средства в общините?

- По принцип най-големият недостиг на средства е в т. нар. група от местни дейности: финансиране на улични ремонти, озеленяване, улично осветление. За тези дейности по начало нямаме някакъв стабилен източник на приход. Като прибавим и загубата на около 300 млн. лв. собствени приходи заради кризата, и при очакваната загуба от още 100 млн. лв. при свиване на държавните трансфери, най-голямото напрежение ще бъде в тези местни дейности.

- Кои са общините, които са най-засегнати от кризата?

- Досега, без предстоящото намаление на държавните трансфери, около 50 общини са с доста голям недостиг на средства и с трудност успяват да предоставят тези публични услуги, които дължат на гражданите. Тази бройка е доста динамична по състав - едни общини влизат в списъка на най-пострадалите, други - излизат под влияние на различни фактори, но най-вече заради увеличение на собствените приходи.

- Миналата седмица се заговори и за промени в Закона за местните данъци и такси. Какви ще бъдат те?

- Има събрани предложения от страна на общините, които клонят към писане на нов закон за местните данъци и такси. В момента по тях дискутират трите смесени работни групи. Те ще работят за промяна на системата от местни данъци, на системата от местни такси и на самата такса битови отпадъци. Представители на бизнеса и общината разработват кардинална промяна на данъчната основа, по която се определя такса смет. Предвижда се данъчната основа да не бъде обвързана с данъчната оценка, а таксата да се плаща на количество отпадъци и да е различна спрямо различните видове населени места. Тези трите работни групи ще подготвят предложения за промяна на закона. На този етап нямаме консенсус по някакъв вариант.

- Ще се стигне ли до увеличаване на местните данъци, след промяна на закона и начина на формирането им?

- Категорично не. И това е залегнало в самата концепция. Ние по-скоро ще настояваме за преразпределение на централни и местни данъци. Искаме част от данъка върху доходите на физическите лица да бъде трансформиран в местен данък. Т. е. 3 от 10-те процента, които всеки плаща върху своите доходи, да отиват в общинския бюджет. А останалите 7% - в държавната хазна. Ние искаме да вървим към разнообразяване на системата от местни данъци и такси, но не в посока на ново данъчно бреме за гражданите, а към преразпределение на централните и местните данъци.

- Кои са механизмите за подпомагане на общините в лошо финансово състояние?

- Този въпрос е тежък, защото и сегашните параметри на кризата са критични за общините. А при бъдещото намаляване на държавните трансфери всяка община ще трябва самостоятелно да реши как да поеме удара. Затова и претендираме за по-гъвкаво разпределение на парите от субсидиите. За да може ударът да бъде по-лек.

- Колко са задълженията на общините към бизнеса?

- Към края на април задълженията към фирми доставчици са около 200 млн. лв. Имаме и задължения към фирми, които изпълняват договори по европроекти.

- Обсъжда се увеличаване на авансовите плащания към общините по европроекти. Докъде са разговорите?

- Сега имаме увеличение на авансовите плащания за селските райони. За останалите проекти се подготвят промени. Очаква се авансовите плащания да станат между 30-40% от стойността на проекта.

- Какво ще се случи с изготвените от вас мерки?

- Очаква се тази седмица да ги представим на премиера Бойко Борисов. Тези мерки, които касаят законодателни промени, трябва да се включат в пакета от мерки, които Народното събрание ще гласува.
.
Визитка
Родена на 7 септември 1949 г.

Завършва Киевския държавен университет, специалност икономическа кибернетика

Доктор по икономика, с дисертация по ефективност на инвестициите

Старши научен сътрудник по териториално планиране

Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините от самото му създаване

Facebook коментари