Сряда, 06 Декември 2023 г.

Мирослав Ненчев: Марешки манипулира общественото мнение

На пръв поглед идеите на г-н Марешки звучат доста добре и обосновано. При втори прочит на лансираните в медиите идеи за преструктуриране на фармацевтичния сектор стигаме до извода, че това е добре разработена стратегия за оказване на натиск чрез манипулиране на общественото мнение. Общоизвестно е, че при подобни кампании идеите най-лесно се презентират, като се смесват истина и лъжи в подходяща комбинация, за да звучат ефектно на хората, които не са специалисти. Използвайки свободно непознати математически методи той събира надценки с отстъпки и ги приравнява с процент от оборота. Крайната цел на това мероприятие e да бъде променено законодателството в изгода на определени кръгове.

Проблемът на г-н Марешки е, че след продажбата на Хигия той не може да получава от същата отстъпки от порядъка на 20%, каквито не получава и от останалите дистрибутори. Не получава и отложено плащане на доставените продукти от дистрибуторите за много месеци напред, което в момент на криза ангажира сериозен финансов ресурс. По този начин той се изравнява в условията с останалите аптеки и не може да провежда популистката си политика. Натискът над дистрибуторите е логичен. Целта е те да не предоставят отстъпки на останалите аптеки и по този начин той да остане без конкуренция на аптечния пазар. Монополизирайки аптечния пазар след това ще може без особени усилия да диктува условията си и на дистрибуторите. Въпросът е в това трябва ли да настъпи срив във фармацевтичния сектор и сериозно да бъде застрашен достъпа на пациентите до лекарствени продукти единствено с цел да бъде стабилизиран финансово г-н Марешки и да му се даде възможност да създаде господстващо положение във фармацевтичния сектор. Говорейки, че за аптеките остава едва ли не 30% от общия оборот, той изрича преднамерена лъжа, тъй като за аптеките остават най-много 13,2% от оборота и то преди да бъдат приспаднати необходимите разходи за дейността. А те в зависимост от това къде се намира аптеката, какъв наем плаща, разходите за работни заплати, данъци, осигуровки и др. са от порядъка на 8-12% от общия оборот. Изводът е, че за аптеките, ако не отчитаме глобите, банковите лихви, такси и др., остават между 1,2 - 5,2% от оборота. Тези цифри са валидни, ако, разбира се, аптеката работи с пълната нормативноопределена надценка за целия си оборот. Следва да се има предвид, че около 66% от заплащаните от НЗОК средства са за БЕЗПЛАТНИ лекарства и няма надценка, която да формира печалба за аптеката. В обобщение стигаме до извода, че крайният финансов резултат от работата на повечето аптеки в момента е отрицателен, като загубата е около 3% от оборота им.

Сметката може да изглежда и по друг начин, ако аптеката продава предимно козметика, вместо лекарства или в нея работи неквалифициран персонал, не се плащат данъци и осигуровки в пълен размер и т.н. На всички е ясно, че в ситуация на криза, продажбите на козметика са значителни намалени, а останалите методи за намаляване на разходите са незаконни. От самите думи на господин Марешки може да се направи простото изчисление, че, ако той е имал печалба за миналата година от 14 млн. лева, която се формира от 2% надценка, която остава за него, то оборотът му за годината е 700 млн. лева. Последното едва ли е вярно, при условие, че целият оборот на лекарствения пазар за България е около 1 700 000.00 лева. Следователно, ако това е вярно, г-н Марешки притежава господстващо положение на пазара на лекарствени продукти в България с 42% пазарен дял или надценката, от която е формирал тази печалба от 14 млн. лева, не е 2%, а - много повече.

Също така, нападките към търговците на едро и аптеките могат лесно да бъдат опровергани, като се има предвид, че двойно по-високия размер на ДДС в България спрямо другите държави от ЕС е изцяло за сметка на орязаните надценки на търговците на едро и на аптеките. И докато търговците на едро имат по-големи възможности да преодолеят кризата, то аптеките са принудени да затварят.

В заключение, отново подчертавам, че БФС многократно е внасял становища, сигнали и предложения пред компетентните органи на законодателната и изпълнителната власт, че трябва да има забрана за създаване на вертикални структури във фармацевтичния сектор в България. БФС продължава да поддържа тази позиция, като на компетентните органи сме представили анализи и доказателства от други европейски държави как подобни структури започват да диктуват условията, цените и предлаганата номенклатура, както на пациентите, така и на държавата. И ако г-н Марешки има доказателства за създадени вертикални структури, нека ги представи, подобно на БФС, на съответните компетентни органи, като считам, че Комисията за защита на конкуренцията следва служебно да му изиска тези доказателства. Относно твърденията за нарушения в работата на аптеките, то БФС е готов да извърши проверки на всички предоставени от г-н Марешки данни чрез Комисиите си по етика и качество. Към момента няма постъпили от г-н Марешки никакви сигнали за нарушения в аптеки, както в БФС така и във Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването.

Facebook коментари