Петък, 01 Март 2024 г.

Детските градини в община Силистра работят с намален капацитет

От отдел "Образование и младежки дейности" на община Силистра информират, че на територията на община Силистра функционират 9 целодневни детски градини, разпределени в 16 сгради- 9 в гр. Силистра и 7 в селата. Към момента в гр. Силистра с пълен капацитет работят всички детски градини, с изключение на едната целодневна група към ДГ "Ян Бибиян", в сградата на ул. Пирин 11. Поради ниския брой на деца присъстващите са пренасочени към централната сграда на ул. Патриарх Евтимий.
Детските градини в селата Айдемир и Калипетрово работят в нормален режим, с изключение на филиалната група в с. Бабук към ДГ "Здравец", с. Калипетрово. В сградата на ДГ "Мир" на ул. Сокол 10 /кв.Деленки"/ е разформирована едната целодневна група, поради намалелият брой деца и останалите са на режим слети групи.
Поради ниските температури, невъзможността за достигане на изискуемия температурен минимум в сградите, не работят с деца филиалните групи към ДГ "Детелина", с. Проф. Иширково в селата Брадвари и Йорданово.

Facebook коментари