Понеделник, 17 Януари 2022 г.

Санирането в Силистра започна

Стартират строително-монтажните работи на първия блок, одобрен за финансиране по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Силистра
Днес, 17 ноември 2016г., кметът, д-р Юлиян Найденов подписа Приложение 2 от Протокола за откриване на строителна площадка. Стартират строително-монтажните работи на първия блок "Кубадин"/ входове 5, 7 и 9/, който е с издадено Разрешение за строеж по одобрен архитектурен проект за изцялостно саниране. Предстои подмяна на дограма, полагане на топлоизолация, ремонт на покрива и общите части.
В община Силистра има 15 многофамилни жилищни сгради със сключени договори за финансиране по Национална програма за енергийна ефективност. Сградите имат изготвени технически и енергийни обследвания. Очаква се строително- монтажните работи за останалите 14 обекта да започнат през м. март 2017г.

Facebook коментари