Четвъртък, 08 Декември 2022 г.

Едни 151 402 лева внесоха раздор на днешната сесия на местния парламент

Малко над 150 000 лева получени по линия на приватизацията не успяха да намерят своето приложение. Спор къде да бъде оползотворена горепосочената сума се разрази при обсъждане на точка едно от дневния редна днешната сесия. С докладна записка община Силистра предложи тези пари да бъдат за път между Сребърна и новопостроената, но все още неработеща пречиствателна станция. В спор за целесъобразността на предлаганата актуализация на капиталовите разходи се включиха значителен брой общински съветници. Поради липса на компромис се взе соломоновото решение точката да се отложи за сесията на 19 август, когато ще се гласува актуализирания бюджет на общината.

Facebook коментари