Събота, 30 Септември 2023 г.

С В Е Т Н А !

Информация община Силистра
Възстановено е уличното осветление в селата Айдемир, Калипетрово, Проф. Иширково, Бабук и Смилец, съобщиха от общинската дирекция "Финанси", позовавайки се на уверение от "Е.ОН".
В понеделник е било прекъснато електрозахранването на уличните лампи в няколко селата от общината поради неизплатени фактури към фирмата доставчик. Общината и Е.ОН са се споразумели за разсрочено плащане на недоборите.
За електроенергия общината дължи близо 100 000 лева, показва справка от отчета на бюджета на общината за полугодието. Тази сума е част от общите неразплатени разходи, които към 30 юни са 6 632 850 лв. От тях най-големи са задълженията за капиталови разходи – малко над 3 млн. лв. и за горива, вода и еленергия – 1 247 188 лв.
След публикуване в ДВ на актуализирания държавен бюджет ще бъде определен срок за общините, в рамките на който да бъдат актуализирани и общинските бюджети, поясниха от дирекция "Финанси".

Facebook коментари