Петък, 14 Юни 2024 г.

За шестте месеца на 2010 г силистренския театър е на загуба с 296 635 лева и средна посещаемост от 87 души на представление

Готови са резултатите за дейността на държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца за първото полугодие на 2010 г. Отчетени са броят на спектаклите, броят на зрителите, приходите от билети, разходите, както и средната посещаемост на представленията. Оперно-филхармоничните дружества в Русе, Бургас, Пловдив и Варна до този момент не са представили картите за заетост на своя артистичен състав, както изисква специална наредба на министъра на културата.
Какви са резултатите на силистренския театър? Реализирани представления в страната – 162, зрители с/у закупен билет - 14 088, приходи от входни билети - 51 160 лв, средна цена на 1 вх.билет - 3,63 лв, средна посещаемост на 1 представление - 86,96 души, средна попълняемост на зала /в проценти/ - 13,18 , разходи - всичко, без капиталови - 347 795 лв, себестойност на 1 представление за 1 зрител - 24,69 лв.

Facebook коментари