Събота, 02 Декември 2023 г.

В Дулово бе отбелязан Световния ден на хората с увреждания

Д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово и Йорданка Стойчева- заместник-кмет"Хуманитарни дейности" присъстваха на празника организиран от Общинския съюз на инвалидите, посветен на Световния ден на хората с увреждания – 3 Декември.
Председателят на общинската организация- Хасан Сефер поздрави присъстващите, като им пожела да бъдат здрави и да отстояват своите позиции, да се съхранят като достойни граждани на страната ни. Организацията в Дулово наброява близо 250 члена, като на събитието днес присъстваха над 100 човека.
В своето приветствие д-р Ахмед каза:" Скъпи приятели! Всеки човек има право на достоен живот, на уважение и разбиране. Това е доказана житейска истина, която в пълна степен важи за хората с увреждания. Знам и друга истина, че никой не е "застрахован", че може да пострада по една или друга причина и да се ивалидизира. Затова световната общност обръща специално внимание на хората с различни видове здравословни проблеми. През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. Здравите, активните хора трябва да спрем за малко в този ден, един от многото през годината и да благодарим на хората, които са около нас, но сякаш, че ги няма. Да ги поздравим за волята и куража, за силата на духа и за усмивката, с която посрещат препятствията. 3 декември е ден на почит и уважение към несломимата сила на хората с двигателен или сензорен проблем. Много от хората си казват, за тях да се грижат другите, но дали е така? Подадената навреме ръка към хората с увреждания прави ежедневието им по-спокойно и по-добро. Този ден е избран не случайно. На този ден целят свят трябва да се поспре от забързаното си ежедневие и да се замисли за тези, които имат някакво увреждане сензорно или двигателно. Да се замисли за проблемите, които те срещат и как ние здравите хора можем да им помогнем, за да могат хората с увреждане да покажат пълните възможности на своят интелект и воля. Не малко е направено в нашата община по този социална проблематика – От септември месец в град Дулово заработи Дневен център за деца с увреждания, продължават дейностите в Защитените жилища, в Център за настаняване от семеен тип, в Дома за възрастни с психични увреждания в село Правда, в Домашния социален патронаж. През този месец подписахме договор по ОПРЧР - Националната програма "Помощ в дома" за изграждане на Звено за социални услуги, което ще подпомогне 100 потребители – хора с увреждания и възрастни самотни хора, продължават и дейностите по Националната програма "Личен асистент". Стремим се да подпомагаме културната дейност и различните инициативи на клубовете на инвалидите, за да имат те възможност за изяваq за срещи и разговори. Надявам се и занапред ръководствата на клубовете да бъдат по- инициативни, за да могат да обхванат повече хора и да полагат необходимите грижи и внимание към техните искания и желания. С желанието си и усилията си да намерите достойно място и пълноценно и активно да участвате в обществения живот, вие показвате, че имате нужда не от съчувствие, а от равноправие, съпричастност и помощ, за да ни убедите в качествата си.Позволете ми в този ден да се обърна към вас от свое име и от името на екипа на общината с искреното БЛАГОДАРЯ!, за това че сте до нас и ни давате достоен пример за справяне с житейските проблеми. Да ви пожелая – да сте все така борбени и силни духом, да сте обградени с близки хора, които ви обичат и нека усмивките са по-често на вашите лица.
Скъпи приятели, позволете ми да ви поздравя с настъпващите празници, да ви пожелая весело посрещане на Рождество Христово и успешна Нова 2013 година за всички вас, за вашите семейства, близки и приятели. Честит и хубав празник!
Поздравителен адрес и парична сума бяха връчени от местното ръководство на ПП ГЕРБ, поздравително послание бе изпратено и от областното ръководство на Съюза на инвалидите.

Facebook коментари