Вторник, 23 Юли 2024 г.

211 914 лева дължи община Силистра на държавата

При извършена ревизия на Община Силистра има издадени три ревизионни акта ДРА № 190900306/ 10.08.2009г.и ДРА№1900800191/31.10.2008г.и ДРА №190800153/03.07.2008г. като единият от тях изобщо не е обжалван от страна на общинска администрация и е влязъл в сила, останалата част са били изменени и потвърдени от последната съдебна инстанция след обжалването, има и издадени наказателни постановления, а именно неначисляване на ДДС при сделки на общината.

Facebook коментари