Понеделник, 02 Октомври 2023 г.

Продължава проверката на служба ГРАО

Във връзка с проверката, която извършва Община Силистра, на регистрите за раждане на родените в населените места от Силистренската община, отделът по информационно и административно обслужване (ИАО) съобщи:
При установяване на различия в собствени, бащини или фамилни имена се изпращат уведомителни писма на живеещите извън територията на община Силистра. На живеещите в района се изпращат известия за справка. В случай на установена разлика, служителите от отдел "ГРАО" обясняват възможностите за действие на засегнатите лица.
Ако лицето желае да запази имената си по лична карта, съгласно чл. 19 от Закона за гражданската регистрация, промяната на записаните в регистъра имена се извършва само по съдебен ред. В противен случай се запазват имената от регистъра за раждане. Отдел "ГРАО" не задължава гражданите да предприемат тези действия, а само ги уведомява.
Проверката на регистрите е предприета във връзка с обработката на актовете към Националния регистър за раждане. Такава проверка ще бъде предприета и за граждански брак и смърт.

Facebook коментари