Събота, 25 Май 2024 г.

Мраморен саркофаг с пръст от военни гробища в Тутракан, Сливница, Добрич, от с. Цапари, Битолско, Ново село, Струмишко, и от гроба на полк. Борис Дрангов бе положен на 25 ноември в криптата на храма "Св. Седмочисленици" на НВУ "В. Левски".

Мраморен саркофаг с пръст, донесена от военни гробища в Сливница, Тутракан, Добрич, от с. Цапари, Битолско, Ново село, Струмишко, и от гроба на полк. Борис Дрангов, бе положен на 25 ноември в криптата на храма "Св. Седмочисленици" на НВУ "В. Левски". Църковният и военен ритуал бе част от честването на официалния празник на военния университет и отбелязване на 133 г. от началото на военно-образователната система у нас.
В Дома на културата на НВУ за пръв път бе връчено отличието "Почетен професор на годината" на проф. д-р Севдалина Димитрова, ръководител на катедра Стопанско управление и логистично осигуряване". Дългогодишният преподавател проф. дтн Борис Ангелов получи почетното звание "Доктор хонорис кауза". С грамота "Maxima cum laude" бяха отличени осем преподаватели, които през последната година са получили образователно-научна степен "доктор" и са заели академични длъжности "доцент" и "професор". Златен медал бе връчен и на първенеца на Випуск 2011 лейтенант Цветан Евтимов. Той е завършил с пълно отличие от целия курс на обучение и от държавните изпити, което е прецедент в историята на НВУ за последните 20 години.
Началникът на военния университет бриг. ген Цветан Харизанов получи от кмета на В. Търново Даниел Панов оригинал на първия български Орден за храброст, учреден от княз Александър I на 29 април 1879 г.
В момента в НВУ се подготвят 447 курсанти, 1682 студенти в бакалавърска степен, 235 студенти в степен магистър, 22 докторанти, 400 специализанти в курсове за следдипломна квалификация и 144 кадети. През годините възпитаници на военното училище са били цар Борис III, княз Кирил, регентът ген.-лейт. Никола Михов, двама председатели на Народното събрание, 5 премиери, 21 от военните министри на България и др.

Facebook коментари