Сряда, 17 Юли 2024 г.

Граничният контрол с Кипър се връща от 31 март, реши МС

От 31 март тази година отпада опростеният граничен контрол между България и Кипър. Това става известно от решение на Министерския съвет от днес.

Правителството отмени свое решение за прилагането на решение на Европейския парламент и Съвета от 15 май 2014 г. за въвеждане на опростен режим за контрола на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Хърватия, Кипър и Румъния на определени документи за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Като причина от Министерския съвет посочват, че с решение на Съвета от 30 декември 2023 година за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и в Румъния, страната ни става част от Шенгенското пространство от 31 март 2024 г.

От 31 март 2024 г. гражданите на трети страни, притежатели на национални визи за краткосрочен престой, национални визи за дългосрочен престой и разрешения за пребиване, издадени от властите на Кипър, няма да могат да влизат на територията на Република България с тези документи, тъй като Кипър е държава, която все още не прилага в цялост достиженията на правото от Шенген, се посочва в решението на Министерския съвет.

Взаимното признаване на издадените до 31 март 2024 г. национални визи за краткосрочен престой, национални визи за дългосрочен престой и разрешения за пребиване от властите на Румъния, които ще се признават за равностойни на български национални визи за транзитно преминаване и за планиран престой до изтичане на срока на тяхната валидност, ще продължи.

В решението изрично е предвидено, че издадените до 31 декември 2022 г. национални визи за краткосрочен престой, национални визи за дългосрочен престой и разрешения за пребиване от властите на Република Хърватия се признават за равностойни на български национални визи за транзитно преминаване и за планиран престой до изтичане на срока на тяхната валидност.

Facebook коментари