Четвъртък, 30 Май 2024 г.

125 години на върха: часовникът на Художествената галерия – символ на Силистра

Над 125 годишна е историята на градския часовник ,разположен на най-високото място на един от архитектурните символи на Силистра – Художествената галерия . Часовникът е монтиран върху вискокия купол и е производство на чешката фирма " Хайнц "-Прага. Той е с четири циферблата,всеки който е обрнат към една от посоките на света, с диаметър 1 метър. Историческите факти сочат, че той е завършен и заработил през 1886 година . За съжеление летописците от онова време не са оставили за поколенията нито датата,нито часа, кога за за първи път е прокънтял мелодичния му звън.
Интересно, оригинално и сложно е устройството на тази уникална емблема на нашия град. Той е механичен и работи с верига и две противоположни тежести, всяка от която е 50 килограмова, а височината на механизма от машината до циферблата е 12 метра. Едно навиване на механизма е достатъчно часовникът да работи три деноннощия. Повече от столетие еднометровото махало прецизире времето с 10 килограмов диск. На всеки кръгъл час от този часовник силистренци разбират колко точно е часът, в зависимост от броя на ударите на специално монтираната камбана. Часовникът е издържал на земетресенията през 1977 и 1990 година, независимо ,че сградата се е понапукала тук-таме. В докладна записка от 1957 година, секретаря на Община-Силистра, Георги Кирилов , моли за отпускане на финансови средства за поправка на часовника,кайто не работи от румънско време. Силистренският работник в местният околийски промкомбинат Иван Кръстев , приспособил части и привел в изправност часовника. Но след някоя друга година той отново спира. По време на кметуването си Калин Георгиев / 1966-1968 / вика майстор-часовникар от Пловдив, който ремонтира часовниковия механизъм и той отново заработва. В последните години той се поддържаше от местния часовникар Хосеп Апрахамян / Хопчо /.

Източник: Марин Минев АРТ Силистра

Facebook коментари