Петък, 01 Декември 2023 г.

Отварят приема по програми за мляко и млечни продукти

За пръв път Министерството на земеделието отваря прием по оперативните програми за мляко и млечни продукти. Бюджетът на програмите за петгодишния период е близо 2 млн лв.

Със заповед на земеделския министър за първи път започва прием по оперативните програми за сектор "Мляко и млечни продукти", като бюджетът за тази година е 360 хил. лв., а за 5-годишния период на прилагане стойността е 1,8 млн. лв. За финансиране по оперативните програми ще могат да кандидатстват организации, асоциации и групи на производители, които са признати от министъра на земеделието и храните.

Приемът на заявления ще бъде между 2 и 13 октомври, като комуникацията с кандидатите ще бъде изцяло по електронен път чрез системата за електронни услуги на Държавен фонд "Земеделие".

От агроведомството припомнят, че в нормативната уредба са посочени допустимите кандидати и изискванията, на които трябва да отговарят. Подробно е представен и редът за изплащане на финансовата помощ, както и проверките, на които подлежат сдруженията, С прилагането на наредбата се очаква да се стимулира сдружаването на земеделските стопани.

Facebook коментари