Сряда, 29 Май 2024 г.

Брошура на Районен съд-Силистра помага на децата да се предпазват от опасности

Магистратите от Районен съд-Силистра ще продължат съвместните инициативи с ученици през новата учебна година по Образователната програма, скрепена със Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет /ВСС/ и Министерството на образованието и науката.

В навечерието на 15 септември съдиите реализираха отпечатването на брошура с полезни съвети за сигурността на децата на възраст от 7 до 11 години (от 1-ви до 4-ти клас) .

Идеята за издаването на брошурата е на Председателят на Районен съд-Силистра Мирослав Христов, който преди няколко години заедно с действащи съдии от този съд сложи началото на превантивната образователна работа с най-малките ученици. По време на лекциите в съдебната зала децата задаваха въпроси, споделяха ситуации, когато са били в риск, вълнуваха се от примерите, които съдиите споделяха.

Това стимулира магистратите да съберат полезна информация и съвети в издание на достъпен, и разбираем език.

"В брошурата съвсем кратко разясняваме защо е необходимо да има правила и защо трябва да ги спазваме, даваме съвети за предпазване от опасности, скрепени с примери. Акцентирахме върху общуването в Интернет и "на живо", поради големият интерес на децата и споделената от учителите необходимост от обсъждане на темата. И не на последно място - насърчаваме децата да споделят в семейството, с учителите и с възрастни, на които имат доверие.

Благодаря на Висшия съдебен съвет за това, че оцени високо превантивната работа на Районен съд-Силистра с децата по Образователна програма "Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури." С полученото финансово поощрение успяхме да осъществим издаването на полезното четиво.

Благодаря на учениците, учителите и участвалите в реализирането на тази добра инициатива на нашият съд.

Споделям своето и на колегите си очакване, че брошурата ще бъде в помощ на всички загрижени за сигурността на децата, които сега навлизат в света на големите.

Ще се радваме интереса към инициативите ни по Образователната програма да продължава да расте и да сме допринесли светът да е по-хубав, справедлив, и сигурен." - каза Председателят на Районен съд-Силистра Мирослав Христов.

Facebook коментари