Неделя, 03 Март 2024 г.

9 училища в Силистренско завинаги затвориха врати

9 училища в Силистренско завинаги затвориха врати, съобщи БНР.

Близо 800 ще са първокласниците в Силистренска област, съобщават от Регионалното управление на образованието.

Записани са вече и 778 седмокласници в 34 паралелки. Добрата новина е, че няма закрити, дори все още има свободни места в 20 от тях.

Очаква се в ХІІ клас да преминат 649 ученици в дневна форма на обучение.

Новата учебна година в Силистренска община обаче ще започне с едно училище по-малко, след като миналата година бе закрито учебното заведение в село Брадвари.

Тенденцията в годините показва, че появят ли се маломерни и слети паралелки, то краят е предизвестен и е въпрос на време.

Тъжно е, когато училищният звънец в едно училище заглъхне. За последните 30 години това се е случило с 9 училища на територията на Община Силистра. Последното е в село Брадвари, където остава в миналото училище с 80-годишна история.

Започне ли броят на учениците да намалява чувствително, не е далеч и денят, когато училището затваря врати. Така се е случило и в Брадвари, описва ситуацията Росица Димова, дългогодишен експерт в отдел "Образование" в Силистра.

В селото слятата паралелка е една от 1998 г., после стават две, а след 2017/2018 г., когато основните училища станаха до 7. клас, слетите паралелки станали три, плюс една маломерна.

"2004/2005 година е имало 107 ученици. Постепенно във времето намаляват децата. Тази учебна година 29 деца. Просто е ясно, че с толкова деца е изключително трудно финансирането на училищен бюджет. Беше неизбежно. Училището в Айдемир закрихме", разказва Димова.

Към днешна дата освен в Силистра, училища остават в селата Калипетрово и Професор Иширково. Първото е с 5 маломерни и 1 слята паралелка, а второто - с 6 маломерни. Още 6 маломерни ще има и в Общинското спортно училище "Дръстър".

А дофинансирането е от Община Силистра, но при определени условия. Като за последните 6 години са дадени над 300 000 лева.

От 2007 г. датира началото на маломерните паралелки в Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" в Калипетрово. Тогава учениците са били 177. Започват с две маломерни паралелки, за да станат всички такива десет години по-късно.

"Много намаляха децата. Тази година всички паралелки са маломерни. Нашата цел е, колкото е възможно да задържим самостоятелните паралелки, защото едно сливане напред във времето ще доведе до неизбежния етап на закриване".

Важно е децата от уязвими групи да са в самостоятелни паралелки,твърди Росица Димова. "Ефективността на учебния процес е по-различна."

Ситуацията и в останалите общини в региона е сходна. И там своя отпечатък в годините оставят демографската криза и миграцията, като основно те се отразяват на селските училища. От 1962 г. досега в област Силистра са били закрити близо 80 учебни заведения.

Снимка: Незабравка Кирова

Facebook коментари