Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Само един е кандидатът за шеф на поликлиниката в Силистра

Д-р Тихомир Иванов е единственият кандидат за управител на Общинското търговско дружество "ДКЦ 1 - Силистра" ЕООД, това става ясно от докладна записка, която ще бъде гласувана на предстоящата сесия в Общински съвет - Силистра.

Обявяват конкурс за шеф на ДКЦ-1 в Силистра

На проведеното на 13.06.2023 г. заседание, комисията гласувана от Съвета, се запозна с представената бизнес-задача от страна на кандидата. Съгласно предварителните условия, обявени от страна на възложителя, минималната оценка за допускане до следващия кръг на кандидата следваше да бъде 4,50. След оценяване от страна на комисията, средноаритметичната оценка за д-р Тихомир Иванов бе 5,10, поради тази причина бе допуснат до последния етап – събеседване.

Избраха комисия и критерии за избор на нов управител на силистренската поликлиника

На 15.06.2023 г. от 15,30 ч. се проведе събеседване с кандидата. Д-р Иванов, който и понастоящем изпълнява длъжността управител на "ДКЦ 1 - Силистра" ЕООД запозна комисията с намеренията, които има за развитието на дружеството. Членовете на комисията задаваха въпроси свързани с бъдещото развитие на дружеството и извършваните от него дейности. Това бяха: увеличаване на приходите от медицинска 2 дейност, организиране на по-добро обслужване на гражданите, предоставяне на услуги, каквито останалите лечебни заведения на територията на града не предлагат и най-вече поддържане на базата на лечебното заведение.

Д-р Иванов запозна комисията, че през последните 3 години дружеството увеличава своите приходи. Отчетено бе, че до голяма степен това се дължи на преживяната "Ковид-обстановка" и на по-добрата организация на работа. Оказа се, че лекарите-специалисти, които работят в лечебното заведение са на средна възраст 72 години. Заплащането им не е голямо, поради което и липсват млади кадри, които да работят в дружеството, такива обаче могат да се привлекат с подходящо трудово възнаграждение и осигуряване на подходящи битови условия, ако не са от Силистра. Оценката от проведеното събеседване бе 5,05.

Така крайната средноаритметична оценка от бизнес-програмата и събеседването, с която бе оценен д-р Тихомир Димитров Иванов е 5,08.

Предстои на 29 юни местния парламент в Силистра да избере д-р Иванов за Управител на ДКЦ-1.

Facebook коментари