Петък, 23 Февруари 2024 г.

За поредна година ученици от Професионална гимназия по строителство "П.Пенев" доказаха,че са знаещи и можещи млади хора

От една седмица в училището се провеждат държавните квалификационни изпити по теория и практика за придобиване на трета квалификационна степен : "Строителен техник".Тази година на изпит се явиха ученици от 12 и 13 клас. Те показаха,че са овладели тънкостите на професията и могат да се реализират успешно като технически ръководители на строителни обекти; управители на строителна фирма; проектанти в проектантски бюра и фирми; техници в отдели по УТ в общините; капитално строителство към различни фирми, мениджър – консултанти.
През годините на своето обучение учениците получиха
професионални компетенции по:
o Проектиране, инвестиране, техническо ръководство
o Английски език
o Информатика, инф. технологии, компютърно програмиране, интернет и приложение на програмните продукти в строителството /AUTO CAD/
През новата учебна година ще се приемат ученици по специалностите:
"Строителство и архитектура с разширено изучаване на английски език" /прием след 7 клас/
"Строителство и архитектура"/прием след 8 клас/
"Армировка и бетон"/прием след основно образование – задочна форма на обучение/

Facebook коментари