Понеделник, 17 Юни 2024 г.

БТА организира конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще" в Силистра

Българската телеграфна агенция (БТА) организира конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще" в Силистра.

Форумът ще се състои на 11 април от 10:30 часа днес в пресклуба на БТА в Силистра.

Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. Основната му цел е да предоставя информация на широката общественост за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз (ЕС), за резултатите на местно ниво и възможностите през програмен период 2021-2027 г.

Началото на поредицата от конференции по проекта беше дадено в София на 1 декември 2022 г., в зала "Максим" в БТА. Начало на дискусията за развитието на Северен централен район беше поставено на 30 март на регионалната среща в Русе.

По време на дискусията ще се разискват перспективите и стратегиите за развитие на Северен централен район, част от който е и област Силистра. Във фокуса е кохезионната политика, или политика на сближаване на ЕС, през настоящия програмен период. Ще бъдат представени добри практики и успешни проекти от предходния програмен период – 2014-2020 г. Целта на инициативата на БТА е да информира и да насърчи открит диалог по темата.

Планирано е през 2023 г. инициативата "Европа в България: Общо бъдеще" да се реализира във всички областни градове в страната в шестте региона за планиране, както и в Казанлък и Самоков. Домакин и организатор на поредицата от събития е БТА.

Facebook коментари