Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Съдът: Жалбата на силистренския нотариус срещу новия конкурс е неоснователна и икономически мотивирана

Силистренски нотариус подаде жалба срещу заповедта на министъра на правосъдието Крум Зарков, с която беше обявен конкурс за 52 вакантни места за нотариуси, едно от които е в областния град на брега на Дунав, съобщи по-рано КВОРУМ.

Административен съд София-област (АССО) остави без разглеждане жалбите на нотариуса от Силистра, както и аналогичните такива от други нотариуси в България, срещу заповедта на министъра на правосъдието.

Съдиите Вергиния Димитрова (председател на състава), Каролина Неделчева и Емил Желев (докладчик) заявяват, че действащите нотариуси нямат правен интерес да обжалват конкурс за нови попълнения в гилдията и обосновават обстойно защо е така. В определението си те сочат, че заповедта на министъра не засяга по какъвто и да било начин правната сфера на действащите нотариуси, тъй като те са изключени от приложното ѝ поле с оглед на професионалното им качество.

"Съдът приема, че жалбоподателите не биха могли да черпят права от обжалваната заповед и не се явяват адресат на оспорения акт, тъй като той не засяга техните съществуващи права, нито от него произтичат задължения засягащи правната им сфера. Това е така, тъй като заповедта на министъра на правосъдието не създава права или задължения за действащите нотариуси и съответно не засяга техни права или законни интереси. Оспорената заповед не е насочена и не предизвиква промени в правната сфера на действащите нотариуси, каквито са жалбоподателите. Наличие на правен интерес не може да бъде изведен и от изнесените в жалбите твърдения, по които е образувано настоящото съдебно производство. В тях не се сочи законен интерес – призната и защитена от закона полза, облага или изгода, който оспорената заповед да засяга", пишат административните съдии.

Нещо повече, те коментират, че подобно обжалване може да е мотивирано само от чисто икономически интерес. Ето какво сочат Димитрова, Неделчева и Желев в определението си: "Обстоятелството, че действащ нотариус оспорва откриването на конкурс за заемане на вакантно място в района на съда, в който той вече упражнява своята дейност, води до извода, че мотивите за оспорването са породени от икономически интерес, с оглед евентуалното увеличаване на броя на нотариусите, действащи в този район, който интерес обаче не е равнозначен на защитен от закона правен интерес. Тъкмо обратното, подобно увеличаване би допринесло за облекчаване на достъпа на гражданите в обслужвания район до предоставяните специфични услуги предмет на нотариалната дейност", съобщава "Лекс".

Нотариуси оспориха обявяването на конкурс за Девин, Царево, Бяла, Шумен, Радомир, Велинград, Павликени и Силистра. А на последното си Общо събрание Нотариалната камара увеличи встъпителната вноска за гилдията от 10 000 лв. на 12 000 лв.

Определението, с което жалбите на нотариусите са оставени без разглеждане, може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС). Неговата трайна практика обаче също е, че те нямат правен интерес да оспорват обявяването на конкурс.

След произнасянето на ВАС заповедта на Крум Зарков ще бъде обнародвана в "Държавен вестник" и ще започне подаването на документи.

Четири от 52-те свободни места са в София, по две са в Ардино, Асеновград, Добрич, Ивайловград, Казанлък, Карлово, Момчилград, Омуртаг, Разград и Ямбол и по едно в Айтос, Берковица, Бяла, Бяла Слатина, Велики Преслав. Велинград, Видин, Гълъбово, Девин, Димитровград, Златоград, Карнобат, Котел, Крумовград, Кула, Монтана, Никопол, Павликени, Панагюрище, Радомир, Русе, Силистра, Сливен, Сливница, Трън, Тутракан, Царево и Шумен.

Facebook коментари