Събота, 15 Юни 2024 г.

Националната Олимпиада по биология и здравно образование ще се проведе в Силистра

Националната Олимпиада по биология и здравно образование ще се проведе в Силистра на 25-26 март.

Домакин на събитието ще е Средно училище "Никола Й. Вапцаров" в областния град.

Олимпиадата по биология и здравно образование се организира и провежда в три кръга: общински, областен и национален. Учениците се състезават в 4 възрастови групи: VІІ, VІІІ, ІХ и Х-ХІІ клас.

На националния кръг учениците се състезават в две групи: І група - изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за VІІ клас или VІІІ клас и ІІ група - 5-10 ученика, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за ІХ клас, и 50-55 ученика, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за Х-ХІІ клас.

Формат на олимпиадата по биология и здравно образование:

• общински кръг - тестови задачи, които се съставят на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка и профилираната подготовка по човекът и природата (биологичната част) и по биология и здравно образование;
• областен кръг - тестови задачи, които се съставят на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка и профилираната подготовка по човекът и природата (биологичната част) и по биология и здравно образование;
• национален кръг - провежда се в два етапа: първият етап се състои от теоретични тестови задачи, а вторият – от практически задачи.

Facebook коментари