Сряда, 29 Май 2024 г.

Българо-румънската търговско-промишлена палата набира предложения на компании от туристическия сектор по европроект

Българо-румънската търговско-промишлена палата е регионален координатор по проекта SMARTER AoE и екипът набира проектни предложения на компании от туристическия сектор, които развиват дейност в част от регионите около река Дунав. Проектите следва да са с фокус към дигиталната трансформация на бизнеса, съобщиха от палатата.

Могат да кандидатстват малки и средни предприятия от туристическия сектор със следните кодове на икономическа дейност: 55.10 Хотели и подобни места за настаняване; 55.20 Ваканционно и друго настаняване за краткосрочен престой; 55.30 Къмпинги, паркове за превозни средства за отдих и паркове за кемпери; 79 Туристически агенции, туроператори и свързани с тях дейности.

Фирмите трябва да са регистрирани и да развиват дейност в целевия регион (Amazon of Europe (AoE)) на проекта. За България това са областите Русе, Силистра и Добрич (без общините Балчик и Шабла).

Местните компании ще се конкурират с малки и средни предприятия от другите държави-партньори - Словения, Хърватия, Унгария, Сърбия, Черна гора и Румъния. В рамките на проекта се създава международна екосистема от туристически предприятия в районите на "Amazon of Europe" и други биосферни резервати. Ще се насърчават социални, цифрови и екологични иновации чрез сътрудничество, изграждане на капацитет и цифрова трансформация.

Одобрените туристически компании от 7-те държави-партньори ще получат малки грантове (до 3000 евро), за да увеличат пазарната си видимост и маркетингови умения, да подобрят дигиталната си компетентност и да повишат осведомеността си за опазването на околната среда (екологичния отпечатък, който оставят). Предвижда се да бъдат подкрепени общо 130 фирми, които да получат до 3000 евро за своите идеи.

Кандидатите могат да подават заявления по електронен път през интернет страницата на проект SMARTER AoE до 18:00 ч. на 3 март.

Facebook коментари