Петък, 21 Януари 2022 г.

Община Силистра награди най-заслужилите си учители

Днес в ЦРД – Силистра бяха отличени най-добрите зрелостници от випуск 2011 и беше даден коктейл с номинираните учители и директори на учебни заведения в община Силистра. Комисия, с председател г-жа Нели Стоилова – зам. кмет Дирекция "Хуманитарни дейности" избра измежду 65 номинирани учители осемте най-добри и от 34 директори на учебни заведения в община Силистра двама с изявени мениджърски качества.

Ето ги наградените учители и директори:

I. За постижения в педагогическата практика в предучилищната подготовка са номинирани 12 учителки. Носител на специалната награда е Иванка Костадинова Данкова - детска учителка в ЦДГ «Иглика», гр. Силистра;

II. 8 са постъпилите предложения за номинация сред учителите в началния етап на основното образование. Носител на специалната награда е Кина Митева Некова - начална учителка в ОУ «Отец Паисий», гр. Силистра;

III. 11 са предложените учители за постижения в педагогическата
практика в културно-образователни области "Български език и
Чужди езици". Носител на специалната награда е Анета Христова
Атанасова - учителка по английски език в ЕГ «Пейо Яворов», гр.Силистра;

IV. 6 са предложенията за постижения в педагогическата практика в
културно-образователна облает "Математика, информатика и
информационни технологии". Носител на специалната награда е
Христина Анастасова Иванова - ръководител на компютърен
кабинет в ОУ «Иван Вазов», гр. Силистра;

V. За постижения в педагогическата практика в културно-
образователна облает "Обществени науки и гражданско
образование" са номинирани 9 учители. Носител на специалната
награда е Тодор Николаев Тодоров - учител по история и
цивилизация в ПМГ «Св.Климент Охридски», гр. Силистра;

VI. 5 са предложенията за постижения в педагогическата практика в
културно-образователна облает "Природни науки и екология".
Носител на специалната награда е Иванка Христова Йонкова -
учителка по физика и астрономия в ПГМТ « Владимир Комаров», гр. Силистра;

VII. За постижения в педагогическата практика в културно-образователни области "Изкуства, Бит и технологии и Физическа култура и спорт" са номинирани 6 учители. Носител на специалната награда е Димитър Козманов Маринов - учител по физическа култура и спорт в СОУ «Никола Вапцаров», гр. Силистра;

VIII. За постижения в професионалното образование и обучение са предложени 8 учители. Носител на специалната награда е Диана Тодорова Илиева - учител по професионална подготовка в ПГСУАУ «Атанас Буров», гр. Силистра;

IX. Носителят на специалната награда за най-успешен мениджмънт в предучилищната подготовка за 2011 година е Тодорка Стефанова Обретенова - Директор на ОДЗ «Мир», с. Айдемир;

X. Носителят на специалната награда за най-успешен училишен мениджмънт за 2011 година е Дочка Георгиева Милушева -
Директор на ПГСУАУ «Атанас Буров», гр. Силистра.

Facebook коментари