Събота, 15 Юни 2024 г.

ОИЦ започва обиколка в Силистренско за новия програмен период

Областният информационен център (ОИЦ) в Силистра се включва в Националната инициатива на мрежата от областни информационни центрове в България за 2022 година за запознаване на потенциални бенефициенти с възможностите за финансиране на проекти през периода 2021-2027 година, съобщиха от центъра.

Във всички общини в област Силистра ще бъдат представени новите програми със своите приоритети и дейности, както и актуални и предстоящи процедури за кандидатстване с проектни предложения. Поканени за участие са общински експерти, кметове и кметски наместници, читалища, доставчици на социални услуги, граждани и заинтересовани лица.

По данни от центъра от 2014 година досега в област Силистра по всички програми, съфинансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), са сключени 545 договора на обща стойност 227,631 милиона лева, от които 175,220 милиона лева са безвъзмездна финансова помощ. Областният информационен център в Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Facebook коментари