Събота, 13 Юли 2024 г.

Участвайте в конкурса "Бъди активен, защити реките"

Информация на Министерството на околната среда и водите (РИОСВ-Русе)

Предназначен е за ученици от всички видове и степени училища и детски градини, читалищни клубове, школи и центрове за работа с деца, разделени в три възрастови групи.
Желаещите да участват трябва да представят снимки или приложни творби в срок до 31 юли 2010 година в Информационния и учебен образователен център в град София.
Желаещите да се включат в традиционния конкурс за ученици по повод Международния ден на река Дунав 29 юни могат да потърсят информация в "Информационния център" и "Административно обслужване на " на РИОСВ-Русе.
Конкурсът е ежегоден, организира се от Дунавския екологичен форум (ДЕФ) чрез своя национален представител – Информационния учебен център по екология-гр. София.
За контакти:
Рени Петрова
тел. 082/ 820 772 , 0889 417 082

Facebook коментари