Понеделник, 27 Юни 2022 г.

За втора поредна година алфатарско училище печели областното състезание за "най-вкусен" постер

V ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ПОСТЕР "ТРАДИЦИОННИ ЯСТИЯ НА ЕТНОСИТЕ В МОЯ РОДЕН КРАЙ"
ОУ "ХР. БОТЕВ", ГР. АЛФАТАР, 09. 06. 2022 Г., 13. 30 ЧАСА


Конкурсът се организира от РУО – Силистра за пета учебна година за подкрепа и съхраняване идентичността на учениците от различните етноси, поощряване на солидарността и приятелството между деца и ученици от всички етноси, възпитаване в толерантност към традициите, обичаите и възгледите на всички етноси, развиване и представяне на компетентности по интеркултурно образование.

През учебната 2021/22 година празникът за награждаването на участниците в конкурса се провежда в рамките на информационната кампания на областно ниво за мотивиране за включване в образованието (Дейност 7) по проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех". Позитивната изява на идентичността, честването на различията и екипното творчество в извънкласните дейности са мощни стимули за превръщане на училището в привлекателно място за детето, за мотивиране за включване и амбиция за изява. Важен фактор за образователна интеграция е участието или помощта на семейството при изготвяне на продукта за участието в конкурса.

Участници в конкурса - 113 ученици от 4 до 7 клас от 16 училища от областта и 33 – ма ръководители - учители по БЕЛ, английски език, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, учители на групи в целодневната организация на учебния ден, ресурсен учител, психолог:
ОУ "Хр. Ботев", гр. Алфатар, ОУ "Ив. Вазов", гр. Силистра, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Правда, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Брадвари, ОУ "О. Паисий", гр. Силистра, ОУ "Хр. Смирненски", гр. Дулово, ОУ "Д-р Петър Берон", с. Чернолик, ОУ "Ц. Церковски", с. Средище, ОУ "Ст. Караджа", с. Цар Самуил, ОУ "Г. С. Раковски", с. Ситово, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Нова Черна, ОУ "В. Априлов", с. Голеш, СУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Силистра, СУ "Хр. Ботев", с. Паисиево, СУ "В. Левски", гр. Главиница, СУ "Й. Йовков", гр. Тутракан

КЛАСАЦИЯ:

1-во място: ОУ "Христо Ботев", гр. Алфатар – екип от 6 ученици от начален и прогимназиален етап с ръководители Радостина Апостолова – ст. учител в ЦОУД, Теодора Боянова - психолог; Севда Хюсеин – ресурсен учител; Венелина Маринова – учител в ЦОУД;

2-ро място: ОУ "Иван Вазов", гр. Силистра – екип от 3-ма ученици от начален етап с ръководител Валентина Русева, ст. учител по английски език;

3-то място: СУ "Йордан Йовков", гр. Тутракан – екип от 2-ма ученици от прогимназиален етап с ръководител – Шенел Кантарова, ст. учител по английски език;

Награждаването на учениците се провежда с домакинството на училището, което за втора година е на първо място - ОУ "Хр. Ботев", Алфатар.
По време на празника ще бъде организирана изложба на постерите на учениците и кулинарна изложба с традиционни ястия донесени от участниците.

Facebook коментари